Maandelijks archief:: februari 2015

Actualiteitsdebat in de plenaire vergadering van de Kamer op 26 februari 2015. Eric Van Rompy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, mijn vraag gaat over de fameuze omzendbrief, die geen omzendbrief blijkt te zijn maar een interne...
Vanmiddag nam ik deel aan de TV- debatten op RTBF (Mise au point) en RTL (Contoverse) over Swissleaks. Zoals verwacht werden het geanimeerde debatten waar de oppositie poogde te bewijzen dat de strijd tegen de fraude geen prioriteit meer...
De weekendkranten hebben weer hun “incident” opgeleverd. In  De TIJD verklaart minister Van Overtveldt dat de taxshift in de eerste plaats een verschuiving moet inhouden van de lasten op arbeid naar consumptie. Hierbij geeft hij de indruk dat een...