Swissleaks

Vanmiddag nam ik deel aan de TV- debatten op RTBF (Mise au point) en RTL (Contoverse) over Swissleaks. Zoals verwacht werden het geanimeerde debatten waar de oppositie poogde te bewijzen dat de strijd tegen de fraude geen prioriteit meer is voor de regering Michel. Deze regering bestaat 4 maanden terwijl het fraudedossier van HSBC al meer dan 6 jaar geleden aan het licht kwam. Wat hebben sp.a en PS  dan in al die jaren gedaan als ze aan de macht waren?

De uitval van Crombez als gewezen staatssecretaris voor fraudebestrijding  tegen de diamantsector en spreken van de “diamantclub rond Bart De Wever” is kleintjes. Was hij tussen 2012 en 2014 niet verantwoordelijk voor de strijd tegen de fraude en was N-VA toen niet in oppositie?

Als dat de toon is van de vernieuwing bij de socialisten wordt hun ongeloofwaardigheid alleen maar groter.

Als voorzitter van de Commissie Financiën in de Kamer kondigde ik aan dat het Parlement in de volgende weken sterk zal inzetten op de strijd tegen de fiscale fraude :

– Op 27 februari zullen staatssecretaris voor fraudebestrijding Elke Schreurs en het Rekenhof worden gehoord over de 102 aanbevelingen die het Parlement in 2009 heeft geformuleerd over het bestrijden van de grote fraudedossiers; ongeveer 70% hiervan is uitgevoerd maar 30% niet, waarom?

– Dit weekend maakte Staatssecraris Sleurs een 15 puntenprogramma bekend tegen de fiscale fraude; de Commissie FIN wenst te vernemen wat de inhoud van haar plan is en zal hierover enkele experten horen en nagaan welke maatregelen een extra-impuls kunnen geven aan de fraudebestrijding. Ik heb de gedachtenwisseling hierover ook op de agenda gezet van 27 februari.

– Minister van Overtveldt heeft in de komende weken een wetsontwerp beloofd om de Kaaimantaks in te voeren, dit is een belasting op inkomsten van fysieke personen uit fiscale constructies van vennootschappen en trusts in de offshore (fiscale) paradijzen zoals de Kaaimaneilanden. Dit ontwerp zal ten gronde worden besproken in het Parlement en zal worden getoetst op zijn efficiëntie.

De strijd tegen fiscale fraude is een belangrijk element van rechtvaardige fiscaliteit.

De Kamer heeft beslist hiervoor geen speciale Commissie op te richten maar de dossiers ten gronde te bespreken in de COM FIN. Samen met de taxshift wordt dit een belangrijke opdracht de volgende maanden.

Het worden voor mij zware maanden als voorzitter maar ik heb meer dan ooit zin in het parlementaire werk. Werken aan een meer rechtvaardige fiscaliteit is een belangrijke maatschappelijke opdracht in een periode van besparingen en inlevering. Als ik gekozen heb voor “five more years” is het vooral daarom.