Contacteer Eric Van Rompuy

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Schepen in Zaventem van Ruimtelijke Ordening, Milieuvergunningen, Huisvesting, Grondbeleid en Vlaams karakter.

Armendijlaan 37
1933 Sterrebeek

Tel privé: 02 731 70 72
GSM: 0474 75 02 45
Tel bureel parlement: 02 549.87.34

E-post: eric.vanrompuy@dekamer.be – eric.vanrompuy@skynet.be