Toespraak van Siegfried Bracke, Kamervoorzitter bij de huldeplechtigheid ter gelegenheid van het 35-jarig mandaat van de heer Eric Van Rompuy, Kamerlid Dames en Heren, Waarde collega’s, In totaal 36 jaar parlementair mandaat heeft Eric Van Rompuy op de teller...
Eind 2016 zei hij de Zaventemse politiek al vaarwel en nu heeft Eric Van Rompuy (69) ook afscheid genomen van de Kamer. 36 jaar lang was hij parlementslid van CD&V. “Bang van het zwarte gat ben ik niet”, klinkt...
Eric Van Rompuy is 70 jaar, hij heeft er veertig jaar politiek labeur op zitten en hij gaat met pensioen. Maar een sereen afscheidsinterview is niet besteed aan de eeuwige rebel. Gescholden moet er worden. En hard uitgehaald. Naar...
Deze week zat ik niet alleen voor de laatste maal de commissie Financiën voor maar stelde ik ook mijn laatste vraag in de plenaire vergadering. Tot mijn groot genoegen kreeg ik een Kamerbreed applaus met de gelukwensen van Kamervoorzitter...
Vandaag zit Eric Van Rompuy (CD&V) ‘zijn’ Kamercommissie-Financiën voor de laatste keer voor. Hij stopt ermee, na een politieke loopbaan die in 1977 begon, toen hij voorzitter van de CVP-jongeren werd. ‘Ik was toen zowat de kroonprins van de...
Dinsdag is het waarschijnlijk mijn laatste vergadering als voorzitter van de commissie Financiën en Begroting in de Kamer. De jongste jaren heb ik er herhaaldelijk voor gepleit dat de regering Michel zou streven naar evenwichtige begrotingen. Uit cijfers van...
LOVENDE WOORDEN VOOR AFSCHEIDNEMENDE ERIC VAN ROMPUY: “HIJ IS EEN VOORBEELD VOOR ONS ALLEMAAL” Op het provinciaal CD&V congres in Leuven dit weekend gaf Minister Koen Geens mij een compliment waar ik 40 jaar heb moeten op wachten… “Eric...