Hypotheek op de toekomst

Dinsdag is het waarschijnlijk mijn laatste vergadering als voorzitter van de commissie Financiën en Begroting in de Kamer. De jongste jaren heb ik er herhaaldelijk voor gepleit dat de regering Michel zou streven naar evenwichtige begrotingen. Uit cijfers van de Hoge Raad voor Financiën blijkt nu dat de België in 2019 zal eindigen met een overheidstekort van 1,9% van het BBP of 8,5 miljard in plaats van een evenwicht. Dit tekort zou bij ongewijzigd beleid zelfs kunnen oplopen tot 10,5 miljard in 2021. Tot groot ongenoegen van de Regering heb ik hier steeds voor gewaarschuwd.

Ik heb er altijd van gedroomd afscheid te nemen als voorzitter van de commissie Financiën in het Parlement met een begroting die niet langer schulden maakt. Met de veroudering van de bevolking zullen de kosten voor de gezondheid en de pensioenen exponentieel stijgen. Het klimaatbeleid, het onderwijs, de openbare investeringen en zovele maatschappelijke noden zullen de overheidsuitgaven fors doen toenemen terwijl deze middelen niet beschikbaar zijn omdat de schulden zullen blijven toenemen en zullen moeten worden terugbetaald.

De jonge generaties zullen hiervan de prijs betalen zoals met het klimaat. De politiek denkt te weinig aan de toekomst. Spijtig want daarvoor zijn we gekozen en heb ik mij altijd voor ingezet.