De Romeinse filosoof Cicero stelde dat een staatsman moet beantwoorden aan vier kardinale deugden: scientia (kennis en wijsheid), beneficentia (vriendelijk en bemiddelend), fortitudo (moed en doortastendheid), modestia (gematigdheid en rechtvaardigheid). Voor mijn generatie was het prototype van de staatsman...