Begrotingstestament

Eric Van Rompuy laat begrotingstestament na
27/02/2019

Na een carrière van 36 jaar heeft Eric Van Rompuy vandaag voor het laatst in het parlement in de commissie Financiën en Begroting zijn zeg gedaan over een begrotingsdossier. Als voorzitter van de Kamercommissie Financiën maakte hij van de gelegenheid gebruik om de deugden van de begrotingsorthodoxie te benadrukken. Het was meteen zijn testament voor de volgende generatie politici. Binnenkort wordt het parlement immers ontbonden en Van Rompuy neemt afscheid van de politiek. Hoewel hij deel uitmaakt van de meerderheid, liet de CD&V’er zich de afgelopen 4,5 jaar geregeld kritisch uit over de toestand van de begroting. Vooral over de financiering van de tax shift stelde hij geregeld vragen, net als over het feit dat de regering er niet in slaagde terug aan te knopen met een begroting in evenwicht, ondanks de dure belofte aan het begin van de legislatuur.
Van Rompuy loofde de inspanning van de regering, die erin geslaagd is het nominaal tekort terug te schroeven van 3,1 naar 0,7 procent van het bbp. Toch toonde hij zich ongerust over de voorspellingen van de Nationale Bank en het Planbureau voor de komende jaren, met name over de voorspelde stijging van het structurele tekort bij ongewijzigd beleid.

“Ik heb er steeds van gedroomd mijn carrière te kunnen eindigen met een evenwicht, maar de instellingen zeggen dat het werk structureel nog niet achter de rug is. Men kan niet op automatische piloot overschakelen en dat maakt me wat ongerust voor de komende jaren, vooral als ik de verkiezingsprogramma’s erop nalees. Er zijn weinig partijen die zeggen dat een terugkeer naar een evenwicht nog een doelstelling is”, aldus Van Rompuy. “Integendeel, men leest voorstellen die de uitgaven verhogen en andere die de belastingen verlagen.”
Alvorens te praten over nieuwe lastenverlagingen, moet er voor Van Rompuy eerst een begroting in evenwicht zijn. “Het is belangrijk geen schulden voor de volgende generaties achter te laten”, onderstreepte hij.

Belga