Apocalyps

Sinds vorige zomer passen Bart De Wever en N-VA de Trump-tactiek toe: een bezetting van 24 uur op 24 van de media. Elke dag opnieuw een verklaring die de headlines bepaalt van het nieuws en duidingsprogramma’s op televisie en radio, de kranten, de nieuwssites, twitter en sociale media. Hierbij zoekt BDW steeds opnieuw de polarisatie op. Zijn communicatie is gericht op het aanwakkeren van tegenstellingen om hem in de positie te stellen van één tegen allen.

De jongste dagen gaat hij zelfs met de betogende jongeren in conflict over klimaat. BDW ontpopt zich hierbij zoals Trump tot een klimaat negationist. Hij steekt de draak met de 3000 wetenschappers die pleiten voor een nieuw en drastisch klimaatplan. Uitspraken als: “de zeespiegel zal nog honderden jaren stijgen zelfs als de wereld stopt met uitstoten”;” België is maar verantwoordelijk voor 0,2% van de mondiale uitstoot. Waarover ons druk maken?”; “14 miljard voor zonnepanelen zijn weggegooid geld”; “Kernenergie blijft noodzakelijk en de bouw van nieuwe kerncentrales moet worden overwogen”, enz.

Volgens Theo Francken (op twitter) is de mens niet schuldig aan de klimaatopwarming zelfs al beweren 97% van de wetenschappers en artikelen rond klimaat het tegendeel. Hun opmerkingen passen in de extreemrechtse onderstroom die we terugvinden bij populistische partijen in de EU en VS. Maar ze komen op een moment dat België tot de slechtste leerlingen van de Europese klas behoort op gebied van CO2-uitstoot. Alleen daarom is twijfel-zaaierij compleet misplaatst.

BDW verwijt de jeugd doemdenken. De wetenschap en de technologie zullen alles oplossen: “laten we daarom afstappen van “Apocalyps”-denkbeelden over de toekomst van de planeet”.

Vreemd dit te horen uit de mond van BDW en TF die het wel hebben over Apocalyps als het gaat over het VN- migratiepact. Het opengrenzenbeleid zal, volgens hen, leiden tot een overspoeling van miljoenen migranten uit Afrika in de EU. N-VA poogt de mensen hiervoor bang te maken. Is dat geen doemdenken nu blijkt dat de toevloed van migranten op 4 jaar tijd is gedaald van 1 miljoen naar 150.000?

Ook voor de toekomst van België voorspelt N-VA de Apocalyps. Als de PS in de federale regering zou komen, worden alle verworvenheden van het sociaaleconomisch beleid van de laatste jaren teruggedraaid. Daarom moet er worden overgegaan tot het confederalisme, hetgeen neerkomt op separatisme vermits alles wordt gesplitst behalve het leger en de veiligheid. Jambon wil als kandidaat-premier het land “onbestuurbaar” maken: een Belgische “shutdown” zolang het land niet is gesplitst, zoals Trump met zijn Mexicaanse muur.

De Wever geeft zijn burgemeesterschap van Antwerpen op om minister- president te worden en de leiding te nemen van deze operatie.

Het valt mij op dat BDW met al zijn provocerende verklaringen steeds opnieuw weg komt in de media. Wat is de welvaartskost voor de Vlamingen van een “shutdown”?

De strategie van N-VA is nu meer dan ooit duidelijk: “oorlog” voeren tegen iedereen en op alle vlakken om electoraal “incontournable” te worden. Eens ze er in lukken met het VB meer dan 40% te halen, zullen de andere partijen CD&V, Open Vld, Groen en sp.a naar hen moeten luisteren willen ze nog mee besturen.

Tienduizenden jongeren komen dezer dagen op straat om een boodschap van hoop te horen van de politiek en de samenleving. Ze hebben hierbij geen partijpolitieke bedoelingen. Het is een existentieel probleem want hun toekomst staat op het spel. Er bestaan geen mirakeloplossingen voor het klimaatprobleem. Het kan alleen stap voor stap met een klare verbintenis over doelstellingen en efficiënte maatregelen. Niemand kan er nog omheen. Dat is de verdienste van onze jeugd van vandaag die betoogt met blije gezichten en slogans en waar de politiek antwoorden moet op geven zoals met de Witte mars in de jaren negentig. Oplossingen zijn niet pijnloos en zullen moed vragen aan de beleidsmakers zeker als er wordt gesproken over de onvermijdelijke milieubelastingen.

Het wordt een aartsmoeilijke opdracht. Binnen enkele maanden stop ik met actieve politiek. Ik zal ook geen kandidaat meer zijn hoewel het politieke virus bij mij nog steeds kriebelt als ik zie wat de inzet is van 26 mei. Ik zal de politiek en het parlement missen maar ik hoop dat de jonge generatie haar geloof niet verliest in de toekomst. Oplossingen bestaan voor elk probleem maar dan moet op nationaal, Europees en mondiaal vlak worden samengewerkt en geen oorlog worden gevoerd zoals Trump in de VS en BDW in Vlaanderen en België.

Nooit heb ik in al die jaren zo’n vijandigheid gevoeld als thans in de politiek. De hoogmoed en arrogantie van BDW zijn grenzeloos.  De manier waarop hij zijn laatste bondgenoot in Wallonië heeft kapot gemaakt en hem heeft gekapitteld als “handpop” heeft diepe wonden geslagen. Niemand vertrouwt hem nog, ook niet in Vlaanderen.

Hopelijk zullen er in de parlementen na 26 mei in Vlaanderen nog coalities mogelijk zijn zonder N-VA. Zo niet, zullen ze hun chantage als onmisbare partner (“incontournable”) kunnen verderzetten. Dan dreigt inderdaad de Apocalyps. En verworden de andere Vlaams partijen tot de handpop van BDW. Een drastisch klimaatplan kan men na alle verklaringen van N-VA terzake ook vergeten.