Vlamingen van goede wil

Kerstmis is het mooiste feest van het jaar. Op die dag vieren we vrede, verzoening en solidariteit tussen alle mensen van goede wil. De geboorte van Jezus in de stal in Bethlehem krijgt in deze tijden van migratie en vluchtelingen een bijzondere betekenis want Jozef en Maria waren ook op de vlucht.

Terwijl door meer dan 150 landen het VN-migratiepact probleemloos is goedgekeurd, was dit in Vlaanderen een probleem. N-VA maakte er op sloganeske manier een karikatuur van: “wij worden met de goedkeuring van dit Pact het OCMW van de wereld”. N-VA had het over “opengrenzenpartijen, de coalitie van Marrakech, de naïeve Gutmenschen.” Hun communicatie, gevoed door schandalige facebook-beelden van mensen in nood, moet de mensen angst aanjagen en hen electoraal in hun richting drijven. Met de val van de regering hoopten ze zo snel mogelijk verkiezingen uit te lokken en te cashen met het migrantenthema en Francken als boegbeeld.

In België is voor het eerst een regering gevallen onder druk van brutale twitterkanonnades en smerige facebook-campagnes. De manier waarop De Wever premier Charles Michel genadeloos heeft afgemaakt, is nooit gezien.  Rücksichtlos. Sans pitié. Nochtans heeft Michel in 2014 het risico genomen om met een Franstalige minderheid in de federale regering te treden. Hij mocht enkel verder doen als hij de handpop (“la marionnette”) werd van de N-VA.

De jongste peiling van dit weekend spreekt van 42% van de Vlamingen die achter N-VA (30 %) en VB (12%) zouden staan. Morgen vieren de Vlamingen vredig het Kerstfeest, het mooiste familiefeest van het jaar. Is de taal van BDW en Francken een meerderheid geworden in Vlaanderen? De gemeenteraadsverkiezingen hebben uitgewezen dat de gematigde centrumpartijen als CD&V, Open Vld en Groen nog steeds zeer representatief zijn voor de Vlamingen en bij de verkiezingen in heel wat steden en gemeenten het veel beter deden dan N-VA, dat nu meer en meer de adem van het VB in zijn nek voelt en daarom radicaliseert.

Francken zei vorige week dat “politiek oorlog is”, “la guerre totale” waar tegenstrevers moeten worden afgemaakt. BDW zei dit weekend dat de beslissing van Maggie De Block om 200 asielzoekers per dag toe te laten in het Klein Kasteeltje voor hun asielaanvraag “een cadeau is voor de mensensmokkelaars”. De Vlaamse politiek is in de greep gekomen van de taal van Trump, Orban en Wilders.

Dit weekend verscheen een interview in HLN met de oprichter van Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove, die letterlijk verklaart dat “mei ’68 ooit op dezelfde voet zal worden geplaatst als Wereldoorlog II. De oorlog heeft miljoenen mensenlevens gekost maar mei ’68 heeft veel verwoest van wat Europa groot heeft gemaakt.” Onvoorstelbaar dat zulke verklaringen krantenkoppen halen! Van Langenhove besluit: “ik ben geen Gutmensch maar een goede mens (sic).” Extreem rechts is nog een te voorzichtig woord.

Was het niet Van Langenhove die vorige zondag de anti-Marrakech betoging in Brussel mede heeft georganiseerd. Ook Theo Francken heeft op zijn facebook opgeroepen om op die betoging massaal aanwezig te zijn en de eisen te ondersteunen.

Uit een enquête van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVGS) blijkt dat er in twee op vijf gemeenten signalen zijn van polarisatie en versterkte tegenstellingen tussen groepen in de samenleving met signalen van het verheerlijken van extreme daden, het dragen van een hakenkruis, wapenbezit, anti-islamsentimenten. Is dit alles niet het gevolg van steeds brutaler taalgebruik van politici?

Met het trekken van de stekker uit deze regering en zijn poging om zo snel mogelijk verkiezingen te houden over het migrantenthema heeft BDW nog een andere bedoeling. Hij wil zodanig sterk uit de verkiezingen komen dat hij België onbestuurbaar kan maken. Door Charles Michel af te maken, heeft BDW de electorale basis van MR in Wallonië en Brussel volledig onderuitgehaald en zal Wallonië terug in de greep doen komen van PS en Ecolo.

N-VA en PS willen niet met elkaar besturen en bijgevolg riskeert men in een blokkeringssituatie terecht te komen zoals in 2014. BDW legt daarom opnieuw het confederalisme op tafel. Dit houdt o.m. de splitsing in van de sociale zekerheid, alle belastingen naar de deelstaten, de splitsing van de openbare schuld, de Spoorwegen, enz. België zou een lege schelp worden met symbolisch nog een Koning en een leger. De federale regering en de Kamer zouden verdwijnen en een optelsom worden van de deelstaten. Volgens minister-president Bourgeois zou het confederalisme moeten onderhandeld worden tussen Vlaanderen en Wallonië in finale onderhandelingen buiten het grondwettelijk kader.

Bourgeois heeft het volgende verklaard: “We geloven niet meer in de traditionele staatshervorming (Weyts noemt de zesde staatshervorming zelfs een “zotternij”). Als de N-VA op Vlaams en federaal vlak “incontournable” wordt dan moeten de Franstaligen volgen. Er moet een systeemshift komen waarbij we vertrekken vanuit de logica dat Vlaanderen voor alles bevoegd is.”

De vroegere kabinetschef van Jan Jambon heeft het dit weekend in de Tijd over zijn wens dat het land “onbestuurbaar” wordt. “Als Wallonië kiest voor centrum links en Vlaanderen voor N-VA dan is een werkbare federale regering niet meer mogelijk en is het chaos. Dan komt het confederalisme op tafel”. Na de Brexit de Flexit. Maar bewijst de Brexit-beslissing van het VK niet welke zware economische gevolgen dit zal hebben? De onbestuurbaarheid van België zal miljarden kosten en de Vlaamse welvaart ondermijnen. Waar blijft VOKA met haar visie hierover? De ondernemers zwijgen zoals ze over het migratiepact hebben gezwegen. Weinig moedig, zelfs laf als men beseft wat er op het spel staat, ook voor hen.

De discussie over het VN-migratiepact wijst volgens N-VA uit dat Vlaanderen zich moet terugplooien op zichzelf. Niet mondiale en Europese samenwerking maar de soevereiniteit van Vlaanderen. Volgens Zuhal Demir dit weekend zijn al die internationale instellingen overbodig: “Wat is het nut van die instellingen? Landen praten toch naast mekaar”. Exit EU? Exit VN?

Het valt mij op hoe de Vlaamse media met fluwelen handschoenen de N-VA blijven benaderen. Het is weer één tegen allen zoals in 2014. In de volgende maanden zal de polarisatie alleen toenemen. Vijf maanden oorlog en dan vrede sluiten? Ik stop er mee in 2019 maar de manier waarop in Vlaanderen aan politiek wordt gedaan, bedroeft mij meer en meer.

Morgen viert Vlaanderen zijn traditioneel Kerstfeest en tonen we ons warm hart.

Hopelijk kiest Vlaanderen in de komende maanden en jaren opnieuw voor de redelijkheid en de solidariteit. Onze volksaard van verbondenheid en menselijkheid is niet veranderd. Daar blijf ik diep van overtuigd. Tweets kunnen op korte termijn mensen ophitsen maar na een zekere tijd drijft de redelijkheid en de warme menselijkheid en verbondenheid van de Vlamingen zeker boven. Wij zijn Gutmenschen, d.w.z. mensen van goede wil op deze Kerstdagen. Zalig Kersfeest aan allen.