Pitbull

Gisterenavond was ik samen met Miet Smet en Inge Vervotte te gast op het nationaal congres van Jong CD&V in Brasschaat. De huidige voorzitter Sammy Mahdi vroeg ons in zijn Sammy’s late night show” terug te blikken op onze jongerenperiode. Ik zei dat mijn jaren van het nationaal voorzitterschap van de CVP-Jongeren mijn mooiste tijd was in de politiek. Een beleidspartij als CD&V heeft nood aan steeds nieuwe inhoudelijke impulsen van de wisselende generaties zo niet verstart en scleroseert ze. Miet Smet zei dat de jongeren niet bang moeten zijn om radicaal hun mening te zeggen: “ We deden dat in onze tijd ook met Wilfried Martens als CVP-Jongerenvoorzitter.”

Ik deed samen met Inge en Miet aan de jongeren een warme oproep om in deze tijden van Trump, Brexit, populisme en polarisatie onze christendemocratische boodschap van hoop, solidariteit en positieve samenlevingsopbouw te brengen. “Onze partij is te mak geworden en ik mis inhoudelijk debat” wierp ik de jongeren voor de voeten. “Als we ons niet duidelijk afzetten tegen de populisten ook in Vlaanderen hebben we geen toekomst”.

Jongeren moeten angst omzetten in hoop. Christendemocraten zijn voor een wereld van dialoog, respect, openheid, verdraagzaamheid. Ik stelde dat onze partij meer dan ooit nodig is in het politieke landschap maar dan moeten we onze ideeën duidelijker en krachtiger brengen. Ik hoorde op het congres en bij monde van Sammy Mahdi dat Jong CD&V Premier Michel aanmaant niet te plooien en het VN-migratiepact onverkort en snel te ondertekenen. N-VA tracht ons weer te chanteren. We mogen daar niet op ingaan. “ Als N-VA en Francken ons interpretaties van dit pakt willen opleggen die zijn migratiemodel van opsluiten van kinderen, push backs en Australische toestanden wil introduceren en angstgevoelens wil wekken voor massamigratie bij de lokale bevolking, moet hij maar de Regering verlaten. We mogen in de volgende 6 maanden weer niet de toer opgaan van de Antwerpse verkiezingen waar we permanent zijn afgedreigd.” Mijn statement werd door Jong CDV duidelijk geapprecieerd. Op het congres van Jong CD&V werden beelden getoond van het CVP-congres waar ik in 1979 de Regering Martens deed vallen over het FDF en Brussel. Is dit geen veel zwaarder probleem waar het samenleven en het leven van 250 miljoen vluchtelingen op het spel staat? Een hint voor Sammy Mahdi!

Sammy Mahdi gaf mij wel een mooi compliment: “ in die 40 jaar sinds uw periode bij de CVP-Jongeren heb je steeds je pitbull mentaliteit behouden. Je authentiek engagement en verbetenheid zijn een voorbeeld voor iedereen die politiek actief is en dat hoopt te zijn.” Een inspirerende avond! Ik zou opnieuw willen beginnen…