Ik geef de fakkel door

Voor het eerst sinds 1982 ben ik geen kandidaat meer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik was 34 jaar gemeenteraadslid en 16 jaar schepen in Zaventem. Ik neem afscheid met pijn in het hart want ik heb mij steeds met veel enthousiasme ingezet voor mijn gemeente en haar inwoners. Maar volgend jaar word ik 70 en vind ik het een goed moment om de stok van het kopmanschap door te geven aan de jonge schepen Bart Dewandeleer.
Samen waren wij de afgelopen jaren schepen voor CD&V-Zaventem en hebben wij heel wat kunnen realiseren.
Op 12 jaar tijd hebben we de schuld van Zaventem kunnen halveren en dit zonder de belastingen te verhogen. We keurden een gemeentelijk structuurplan goed met de vrijwaring van de open ruimte, aankopen van groenzones en het verbod op appartementsbouw buiten de dorpskernen. Ook inzake het Vlaams karakter namen we verschillende initiatieven o.a. de taalvereiste bij het verwerven van gemeentelijke gronden en de integratiedienst voor nieuwkomers. Door Zaventem aan Zet gaven we voor het eerst inspraak aan de inwoners in het gemeentebeleid.
Bart Dewandeleer was ook schepen van de jeugd en zorgde voor nieuwe jeugdlokalen en sport- en speelterreintjes in de 4 deelgemeenten. Bart is de man van de toekomst in Zaventem.
CD&V- Zaventem vraagt met een vernieuwde en sterke lijst uw vertrouwen. Mijn volledige steun gaat dan ook uit naar Bart en zijn ploeg. Het is een enthousiaste groep van mannen en vrouwen met een mix van jeugd en ervaring.
Haar programma gaat “voor een zorgzaam Zaventem, waar het plezant leven is”. Met CD&V de weg vooruit! Met uw steun kunnen we opnieuw onze stempel drukken op een meer leefbaar Zaventem.