Wantrouwen

Profileringsdrang N-VA ondermijnt werk van de regering

De regering gaat de volgende jaren stevig moeten besparen in de begroting als we het tekort structureel willen terugdringen, zegt CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy. “Moeilijke beslissingen, maar die vragen vertrouwen, en dat is er niet. Door de profileringsdrang van de partijen, vooral van de N-VA. Theo Francken lijkt wel het testbeeld van de nieuwssites, elke dag een foto met nieuwe verklaringen”, zo zei Van Rompuy vrijdag in De Ochtend op Radio 1.

Volgens Van Rompuy is het een goede zaak dat ons land er in slaagt de schuldgraad terug te dringen tot net boven de 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegen volgend jaar. Maar tegelijk waarschuwt de Europese Commissie volgens hem wel voor de vernieuwde toename van het begrotingstekort. “In plaats van naar een evenwicht te gaan, wat de bedoeling was, zien we terug een verslechtering. Ook de Hoge Raad voor Financiën in ons land zegt dat”, aldus Van Rompuy. Volgens de CD&V’er heeft dat voor een stuk te maken met de taxshift. “Die was positief voor de economie, maar was niet helemaal gefinancierd, wat voor een stuk verklaart dat het tekort weer stijgt. Iets wat wij een paar maanden geleden niet hadden verwacht. Een tweede element: de vermindering van 3 naar 1 procent is voor de helft te danken aan lagere rente, een betere conjunctuur, een hogere werkgelegenheid. Als de rente weer stijgt en de conjunctuur weer afneemt, zitten we opnieuw met het structurele probleem van de begroting.”

De Hoge Raad voor de Financiën, de begrotingswaakhond van de regering zeg maar, zegt dat we in 2019-2020 zeker 4 tot 5 miljard euro zouden moeten besparen in de begroting, willen we naar een evenwicht gaan. “Ik zou zelfs eerder 6 miljard zeggen.” Verder besparen lijkt dus de opdracht. “In naam van de volgende generaties”, zegt Van Rompuy. Het is de opdracht van de regering om een erfenis na te laten aan wie na ons komt. Hoe langer we wachten om naar een evenwicht te gaan, hoe moeilijker dat wordt. Die tekorten gaan later wel moeten worden terugbetaald”, klinkt het. Dat vraagt dan weer moelijke beslissingen, maar het doorhakken van die knopen wordt bemoeilijkt door de naderende verkiezingen. “Gemeenteraadsverkiezingen wegen meer dan vroeger op het nationale beleid. Je hoeft maar elke dag de krant open te slaan en je ziet hoe de partijen zich profileren. Zeker de N-VA, die voortdurend, elke dag opnieuw, de koppen haalt. Het is een partij die het regeringsbeleid gebruikt om zich te profileren. En dat creëert wantrouwen.”

BRUSSEL 04/05/2018 (BELGA)