Stukje theater

Een week nadat de regering formeel besliste het begrotingsevenwicht te begraven, hitsen N-VA, CD&V en Open Vld elkaar op met de suggestie om toch nog een poging te doen. “Niet ernstig”, zegt luis in de pels Eric Van Rompuy (CD&V). “De realiteit is dat het gat net weer groter wordt.

Gat van  7 à 8 miljard

Eric Van Rompuy, begrotingsspecialist van CD&V, gruwt van “het theater van De Wever”. “Zijn communicatie is oneerlijk. Op werkloosheid is enorm bespaard, in de ziekteverzekering heeft Maggie De Block (Open Vld) grote inspanningen geleverd. Waar wil hij het dan zoeken? Bij de pensioenen?”

“De realiteit is dat het plaatje helemaal niet zo rooskleurig is als Van Overtveldt laat uitschijnen. Zowel de Europese Commissie als de Hoge Raad voor Financiën voorspelt dat het tekort bij ongewijzigd beleid weer stijgt naar 1,9% in 2019, onder andere door de niet-gefinancierde taxshift. Als er dus extra inspanningen gedaan worden, dan moeten die dienen om te vermijden dat Michel I eindigt met een gat van 7 à 8 miljard, zoals de Hoge Raad voorspelt. Van Overtveldt trekt die cijfers in twijfel, maar in mijn ogen zijn de Europese Commissie en de Hoge Raad voor Financiën nog altijd eerbare instellingen. Of gaat N-VA helemaal voor feitenvrije politiek?”

Dieter Dujardin – HLN

 

VERSLECHTERING GEEN VERBETERING

Ik ben verwonderd dat er zo weinig weerwerk komt tegen de stelling van De Wever en Van Overtveldt dat we op 0,7% of 3 miljard verwijderd zijn van het begrotingsevenwicht in 2019.
Dinsdagnamiddag ging ik in de COM Europese aangelegenheden en Financiën hierop in tijdens de uiteenzetting van de Regering en de Eerste Minister hierover in de Kamer.
Ik confronteerde hen met een aantal cijfers.
De HRF spreekt in zijn rapport van maart jl. (op p.10) van een structureel saldo van 1% in 2017 oplopend bij constant beleid naar 1,44% in 2018, 1,88% in 2019 en 1,90% in 2020.
De Eur. COM verwacht een structureel begrotingstekort van 1,4% in 2018 en 1,7% in 2019.
Ook het Federaal Planbureau verwacht een verslechtering van het structureel vorderingssaldo van 0,88% in 2018-2020.
Het primair saldo zal dalen van 1,5% naar 0,9 % in 2018 en 0,4 % in 2019 terwijl de EC een primaire surplus vraagt van 2% om onze schuld duurzaam af te bouwen. Ook hier een slecht rapport.
Als men een gemiddelde maakt van de voorspellingen van de HRF en de EC zal het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid oplopen tot 1,8% in 2019 en spreken we van een inspanning van 7 à 8 miljard om tegen 2019 het begrotingsevenwicht te bereiken.
HRF, het Fed. planbureau en de EC gaan uit van een VERSLECHTERING van het structureel tekort in plaats van een VERBETERING zoals vooropgezet door Wilmes en Van Overtveldt.

Vorig jaar heeft de Regering mee kunnen profiteren van de rentedaling ( sinds 2014 ongeveer 1% van het bpp minder rentelasten) en de hogere werkgelegenheid die heeft geleid tot hogere opbrengsten van de bedrijfsvoorheffing en de personenbelasting. Ook waren er abnormaal veel voorafbetalingen van de VB. Als de rente terug stijgt en de conjunctuur afzwakt komen onze structurele problemen weer naar boven. Dat blijkt duidelijk uit de voorspelde daling van de primaire surplussen.