Triomfalisme van Francken

Het was een “schitterende” week voor Theo Francken. Het begon met zijn tweet dat er in 2017 met 1.622 een recordaantal criminele vreemdelingen zijn teruggestuurd (in 2015 1.437). Hoera!

Francken is ook blij dat Brussels Airlines kan doorgaan met zijn lange termijn vluchten want “de dienst Vreemdelingen is met duizenden terugkeervluchten per jaar een van de grootste klanten van Flying Brussel” (sic). Hoera!

Derde statement was zijn verklaring in het VTM-programma Allo dat hij voorstander is van elitescholen waar alleen de beste leerlingen toegang hebben. Een soort van Apartheidsscholen voor de besten (en natuurlijk zonder migranten). Hij wil na zijn politiek leven zo’n school oprichten. Hoera!

Zijn vierde triomfkreet was na het publiceren van het Soedanrapport. Dit pleit hem zijns inziens volledig vrij en hij kan onmiddellijk overgaan tot het terugsturen van 18 Soedanezen. Hoera!

Zijn triomfalisme werd wel getemperd door een grondige lezing van het rapport met een reeks aanbevelingen die niet stroken met zijn hoerakreten. Er moet een scherpere toetsing komen van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bij het terugsturen van transmigranten. Er moet een speciale commissie worden opgericht om het terugkeerbeleid te evalueren. Het proces van terugkeerbeleid zal door de Dienst Vreemdelingenzaken meer nauwkeurig worden vastgelegd, enz.

De zaak Soedan wordt niet afgesloten en er zijn nog heel wat vragen. Allerminst reden tot triomfalisme. Nochtans drijft Francken de spot met de NGO’s, de linkse advocaten en activistische rechters.

Francken zweeft al maanden in een sfeer van onaantastbaarheid, hierin gesteund door De Wever en Jambon. Zoals Trump verwoordt hij wat volgens hem een meerderheid van de Vlamingen denkt. Toen ik hem enkele weken terug in The New York Times de “Vlaamse Trump” noemde beet hij terug “Ik, de Vlaamse Trump? Come again!”

De parlementsverkiezingen zijn nog 1,5 jaar ver en de gemeenteraadsverkiezingen nog 8 maanden. Kan die escalatie zo verder gaan?

N-VA zet alles op alles om van het migratiethema de inzet te maken van de verkiezingen. Vluchtelingen, asielzoekers en illegalen: alles wordt op een hoopje gegooid. De andere partijen zijn voor open grenzen en Francken behoedt er ons voor dat er morgen 37 miljoen Soedanezen voor onze deur staan. Onze sociale zekerheid zou bedreigd zijn. Onze sociale zekerheid is een gesloten systeem dat enkel toegankelijk is voor personen met een wettelijke verblijfsvergunning en die bijdragen aan de sociale zekerheid via RSZ-bijdragen. In België genieten 21.000 vluchtelingen enkel van een leefloon ten belope van 172 miljoen euro op een globaal bedrag aan leeflonen van 1,1 miljard (15%). Het globale bedrag aan SZ-uitgaven bedraagt 95 miljard (pensioenen 45 miljard, RIZIV 34 miljard, werkloosheid 6 miljard). Het gaat bijgevolg over minimale bedragen.

De enige bedoeling van N-VA is de mensen bang te maken en op te zetten tegen de migranten.

Voor CD&V is de opstelling van N-VA in deze materies problematisch. Wij worden afgeschilderd als “gutmenschen” omdat we pleiten voor een menselijke benadering van de vluchtelingenproblematiek. Volgens De Wever en Francken zijn mensen die hun idealen nastreven naïevelingen.

CD&V is ook tegen open grenzen en voor een streng maar rechtvaardig vluchtelingenbeleid maar de ranzige manier waarop hierover wordt gecommuniceerd door N-VA is onaanvaardbaar.

Met het Soedanrapport is de discussie niet afgesloten. Het is wachten op het volgende incident.
Charles Michel staat hier ook voor een zware opgave. De toon van N-VA wordt binnen zijn eigen partij MR niet langer getolereerd. Europees parlementslid Gerard Deprez maakt dit vandaag nog maar eens duidelijk. N-VA maakt van haar machtspositie misbruik maar er is niet veel meer nodig of de kruik barst. Het triomfalisme van Francken zou wel eens als een boemerang in zijn eigen gezicht kunnen terugslaan.