Stop uitbreidingsplannen BAC

Eric Van Rompuy, volksvertegenwoordiger uit Zaventem en woordvoerder van CD&V in de Kamer voor het luchthavendossier, is verbolgen over de informatieavonden die Brussels Airport Company ( BAC) vorige week hield over de uitbreidingsplannen van de luchthaven van Zaventem.
BAC heeft hiermee enorme onrust veroorzaakt bij de bevolking in de Vlaamse Oostrand en het draagvlak voor een nieuwe vliegwet zwaar gehypothekeerd.

Het behoort aan de federale Regering en het federaal Parlement om een vliegwet goed te keuren die zal bepalen waar in de toekomst vliegtuigen kunnen opstijgen en landen. BAC heeft hiertoe geen enkele bevoegdheid.

Het luchthavendossier zit trouwens in een totale impasse. De Regering slaagt er zelfs niet in om een onafhankelijk studiebureau aan te duiden om de geluidsimpact rondom de luchthaven in kaart te brengen. Bovendien hangen de uitspraken van de Brusselse rechtbanken en de boetes van het Brussels Gewest als het zwaard van Damocles boven het vliegverkeer vanuit Zaventem.

Met haar voorstellen om de startbaan 25L te verlengen en een extra-taxibaan te voorzien wil BAC de vluchtschema’s voor een groot deel verplaatsen naar de Vlaamse Oostrand om Brussel te ontwijken. Hierdoor zouden quasi de helft van de startende vliegtuigen kunnen opstijgen richting Leuven met gevolgen voor Kortenberg, Steenokkerzeel, Herent als richting Zaventem-centrum, Sterrebeek, Tervuren. Dit zal de leefbaarheid van deze gemeenten zwaar aantasten.

Geen enkele Vlaamse partij van de meerderheid of oppositie in het Parlement is voorstander van de plannen van BAC. Deze zijn zelfs niet aan de orde bij de besprekingen op regeringsniveau en zullen stuiten op forse weerstand van de Vlaamse fracties in de Kamer.

Door het stilzwijgen van de Regering vorige week groeit bij de bevolking de overtuiging dat de plannen van BAC een reële optie zijn voor oplossingen in het luchthavendossier terwijl ze de impasse enkel vergroten en zelfs geen deel uitmaken van de ondrhandelingen.

Van Rompuy is ook verwonderd dat de voorzitter van de Raad van bestuur van BAC, Mark Descheemaecker, die zich de jongste tijd duidelijk manifesteert als een actieve N-VA’er (cfr. zijn optreden in het Antwerps dossier Meeus bij DE LIJN) regelrecht ingaat tegen de lokale N-VA Burgemeesters en N-VA Minister van mobiliteit Weyts die zich ook tegen de verlenging van de startbaan hebben gekeerd. Van Rompuy vraagt dan ook dat Minister Bellot Mark Descheemaecker, die door de federale Regering is benoemd tot voorzitter van de Raad van bestuur van BAC terecht wijst en dat BAC stopt met deze hoorzittingen en voorstellen om de capaciteit van de luchthaven te vergroten met nieuwe banen en routes die zware onrust scheppen in de Vlaamse Rand en waardoor de bevolking zich meer en meer dreigt te keren tegen de luchthaven. BAC bereikt hiermee het omgekeerd van wat ze beogen.

Het optreden van BAC ondermijnt het draagvlak voor een nieuwe vliegwet in de regio, niettegenstaande deze meer dan ooit nodig is om de werkgelegenheid op Zaventem en omgeving te vrijwaren.

Eric Van Rompuy pleit voor een vliegwet die zo nauw mogelijk aansluit bij het historisch baangebruik-en routes waarover in 2010 een akkoord werd bereikt ( het zgn. Plan Schouppe) maar dat door de verkiezingen van 2010 nooit is kunnen worden vertaald in een parlementaire vliegwet.