Fiscaal ballonnetje

“CD&V is er voor grote en kleine gezinnen. Als men nu een maatregel neemt ten koste van de grote gezinnen, denk ik niet dat die bij ons veel kans maakt.” Dat zegt Eric Van Rompuy, voorzitter van de Kamercommissie Financiën, in reactie op het voorstel van Johan Van Overtveldt (N-VA).
Minister van Financiën Van Overtveldt wil naar eenzelfde belastingvrije som voor elk kind ten laste, schrijven De Pergroep-kranten. Momenteel stijgt de fiscale aftrek progressief naargelang het aantal kinderen ten laste. Als het voorstel van N-VA erdoor komt, krijgen we een uniform systeem. Het bedrag zou op zo’n 2.300 euro liggen. “Het is niet opportuun om dit nu nog in de begrotingsbesprekingen te brengen”, vindt Eric Van Rompuy. “Men is de kar wel heel erg vol aan het laden. Deze zomer moet immers naast de begroting ook al worden gedebatteerd over de verlaging van de vennootschapsbelasting en een rechtvaardige fiscaliteit. Deze hervorming daar nog aan toevoegen, lijkt me onmogelijk. Vergeet niet dat er ook over de aanpassing van de kinderbijslag meer dan twee jaar is gediscussieerd.” Het parlementslid vindt het bovendien ‘not done’ om deze discussie in de media en niet in het parlement te voeren. “Het is ook zeer vreemd dat in verklaringen in de pers de belangrijkste doelstelling voor de begroting – het evenwicht – wordt opgegeven”, vindt de CD&V’er. (BIN, POL, KWO, DWM, nl)