High risk begroting

‘Een high risk begroting’, zo omschijft Eric Van Rompuy (CD&V) het begrotingswerk waaraan ook zijn partij meewerkte. Een uitspraak die begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) allesbehalve kan smaken.

‘Morgen debatteren we verder over deze high risk begroting’, besloot Eric Van Rompuy, de voorzitter van de commissie Financiën zonet de bespreking door het Rekenhof van de begrotingscijfers voor volgend jaar. Hij deed die uitspraak nadat Dirk Moens van het Rekenhof samenvattend wees op de grote risisco’s waaraan de begroting onderhevig is.

Hij wees er in de eerste plaats op dat de regering verschillende maatregelen heeft genomen waarvan de opbrengsten zeer moeilijk in te schatten zijn en die ‘budgettair heel belangrijk zijn.’ Moens citeerde de fiscale regularisatie, de doorkijktaks (kaaimantaks), de strijd tegen fiscale fraude en de maatregel rond de vastgoedbeleggingsfondsen. Die maatregelen zijn samen goed voor 1 miljard euro. ‘Indien ze niet opleveren wat ze moeten opleveren, dan zit je meteen met een groot gat’, luidde het.

Maar ook bij de uitgaven in de sociale zekerheid ligt volgens Moens een groot risico. Moens haalde aan dat daar “heel wat middenveld” een rol speelt en dat verschillende maatregelen nog moeten worden vertaald. ‘Je hebt bijna een glazen bol nodig om nu te zeggen wat die gaan opleveren”, zei Moens. Het gaat evenwel om een ‘heel belangrijke inspanning’, die maakt dat daar ‘vanzelfsprekend een groot risico ligt’. In het rapport van het Rekenhof is sprake van een vijftigtal maatregelen in de sociale zekerheid, goed voor een bedrag van 1,2 miljard euro.

De primaire uitgaven – de uitgaven van de verschillende overheidsdiensten – zijn voorlopig goed onder controle. Maar Moens wees er wel op dat daar op termijn een probleem kan rijzen als de geplande militaire investeringen betaald moeten worden.

De begroting voor volgend jaar is dus ‘high risk’, zoals Van Rompuy ze omschrijft. Een uitspraak waarmee begrotingsminister Wilmès niet kon lachen ‘Die inschatting stemt niet overeen met de werkelijkheid die het Rekenhof heeft voorgesteld en die een aantal onwaarheden heeft tegengesproken die de oppositie de voorbije uren naar voren heeft gebracht’, reageerde ze ontstemd. Morgen reageren Wilmès en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op het rapport van het Rekenhof.

(De Standaard – Belga)