High risk begroting (2)

MR niet gediend met uitspraak Van Rompuy (CD&V) over “high risk” begroting

De Franstalige liberalen zijn niet te spreken over de uitspraak van Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) over de “high risk” begroting. De MR vindt dat Van Rompuy zijn rol als voorzitter van de Kamercommissie Financiën en Begroting misbruikt en dat hij een onderscheid moet maken tussen zijn rol als voorzitter en als Kamerlid.

Dinsdagavond na afloop van de uiteenzetting van het Rekenhof over de begroting voor volgend jaar van de regering-Michel, kondigde Van Rompuy afsluitend aan dat de werkzaamheden over de “high risk begroting” daags nadien zouden voortgaan. Het Rekenhof had net voordien een aantal risicofactoren in de begroting aangestipt. De bedenking viel niet in goede aarde bij minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). Ze liet noteren dat die niet in lijn lag van de opmerkingen die de vertegenwoordigers van het Rekenhof hadden gemaakt. Het verhaal kreeg woensdagmorgen nog een staartje. Bij aanvang van de vergadering maakte Benoît Piedboeuf, de partijgenoot van minister Wilmès, duidelijk dat Van Rompuy voor zijn fractie zijn boekje te buiten was gegaan. Hij kreeg steun van MR-fractieleider Denis Ducarme, die speciaal daarvoor naar de commissie was afgezakt. Kort samengevat komt de kritiek erop neer dat Van Rompuy zich moet laten vervangen als commissievoorzitter indien hij uitspraken wil doen over de begroting. De CD&V’er nam akte van de vermaning, maar kondigde meteen aan dat hij niet van plan is zijn voorzittersstoel te verlaten. “Mijnheer Piedboeuf weet heel goed hoe ik mij gedraag. Ik probeer meerderheid én oppositie aan bod te laten komen. Soms kan ik ook een mening hebben, maar die is gebaseerd op rapporten en feiten. Dat is onze taak als parlementsleden, daar zijn we voor verkozen. Ik zal van die lijn niet afwijken”, aldus Van Rompuy. Hij prees Piedboeuf overigens als een gedegen commissielid met wie hij altijd goed heeft samengewerkt. Op de oppositiebanken werd de demarche van MR maar matig geapprecieerd. “Absurd en zeer klein”, stelde Karin Temmerman (sp.a). “De Kamervoorzitter heeft er zelf op gewezen dat ook hij het recht heeft zich als Kamerlid uit te drukken. Het is bijzonder raar voor een liberale partij om het recht om zich uit te drukken, te willen beknotten”. Kristof Calvo (Groen) daagde de MR uit de daad bij het woord te voegen en een stemming te vragen. “Je kan niet zomaar vrijblijvend zeggen dat de voorzitter zijn mond moet houden”. Calvo merkte nog op dat de ene liberale partij zegt dat het gedaan moet zijn met verbieden om te verbieden, terwijl nu een liberale fractie een voorzitter wil verbieden te spreken.

(Belga)