Drukke tijden

DRUKKE TIJDEN

Als voorzitter van de Commissie Begroting en Financiën en de Optima
Commissie worden het drukke tijden in de Kamer.
Zoals steeds zal ik hierbij een kritische houding aannemen.
Het Parlement moet de begrotingscijfers kritisch bekijken en zien dat de
rekeningen kloppen.

Vanmorgen bleek dat de fiscale regularisatie volgens de jongste cijfers maar
1/10de opbrengt van de schattingen ( 26 miljoen tegenover de voorziene 250
miljoen ).
Hetzelfde geldt voor de Kaaimantaks. Deze middag in de Panamacommissie zei
ik hierover het volgende:
CD&V-er Eric Van Rompuy heeft in de Kamer uitgehaald naar de Kaaimantaks die
de regering invoerde. “Die zal nog geen veertig miljoen euro opbrengen, en
dus geen 460 miljoen euro”, stelde Van Rompuy. “Het is een totale
mislukking.”

Van Rompuy noemde het bedrag in de Kamercommissie over het fiscale schandaal
rond de Panama Papers, waar mensen van het Contactpunt regularisaties kwamen
spreken. Een van hen liet vallen dat er veel vragen komen over de
Kaaimantaks. Van Rompuy greep dat aan om de taks aan te vallen. “Feit is dat
de Kaaimantaks niet een tiende opbrengt van wat voorspeld was.”

De uithaal van Van Rompuy wekte duidelijk wrevel op bij N-VA-er Rob
Van de Velde, partijgenoot van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
“De stelligheid waarmee u dat beweert, is nogal straf”, reageerde Van de
Velde. “Er bestaat een nota waarin de administratie aangeeft dan er op dit
moment geen indicatie is dat de opbrengst niet gehaald zal worden.”
Van Rompuy baseerde zich naar eigen zeggen op cijfers van de FOD
Financiën van begin september die een stand van zaken geven na acht maanden,
zo legde hij na afloop van de commissie uit. “Daaruit blijkt duidelijk dat
de doelstelling voor dit jaar niet meer gehaald zal worden.”

“Van Rompuy gaat wel heel erg kort door de bocht”, reageert de
woordvoerder van Van Overtveldt. “De vergelijking loopt mank. De FOD
Financiën heeft gezegd dat de opbrengst pas ten vroegste medio 2017 kan
geraamd worden.” (Belga).

Volgens Van Rompuy klopt eens te meer het telraam van Van Overtveldt niet.
De minderopbrengsten van de Kaaimantaks, de fiscale regularisatie, de
accijnzen, de beurstaks, BTW zullen maken dat België zijn
begrotingsdoelstelling van 3% in 2016 niet haalt. De begrotingsbesprekingen
in de Kamer zullen hierover duidelijkheid brengen.
________________________________