Begroting 2017

Van Rompuy vraagt “geloofwaardige begroting”
BRUSSEL 27/09/2016 19:03 (BELGA)

De federale regering moet de komende weken werk maken van een “geloofwaardige” begroting, met een echte structurele verbetering van het begrotingstekort. Die oproep heeft Eric Van Rompuy (CD&V) dinsdag gelanceerd. Hij waarschuwt voor een mogelijke stijging van de rente en de toename van de vergrijzingskosten in de komende jaren.

Het rapport van de FOD Begroting dat vorige week duidelijk maakte dat de begrotingsoefening een pak zwaarder uitvalt dan eerst gedacht, was dinsdag in de Kamer aanleiding voor een gedachtewisseling met de bevoegde minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) en haar collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Tijdens het debat kwamen ook de fractieleiders van de Vlaamse meerderheidspartijen poolshoogte nemen.
Vuurwerk leverde de gedachtewisseling echter niet op. De cijfers werden de voorbije dagen immers al veelvuldig becommentarieerd. Omdat de fiscale inkomsten volgens het rapport een pak lager uitvallen dan geraamd, maakte Van Overtveldt kop van Jut voor de oppositie. Die verweet de minister opnieuw geen rekening te houden met kritische bedenkingen van allerlei instellingen, zoals het Rekenhof, over de opbrengst van fiscale maatregelen.
De voorzitter van de Kamercommissie Begroting en Financiën, Eric Van Rompuy, lanceerde een oproep om een geloofwaardig begrotingswerkstuk af te leveren. Hij wees erop dat het begrotingstekort in 2010 4 procent van het bbp bedroeg. Nu flirten we met de 3 procent. Dat komt neer op een reductie met 1,2 procent op zes jaar tijd, waarvan de helft door de rentedaling, dus eigenlijk een structurele vermindering van het tekort met 0,1 procent per jaar, rekende Van Rompuy voor.
Afgelopen weekend had minister Wilmès erop gewezen dat de Europese Commissie voor volgend jaar slechts een structurele verbetering van 0,6 procent vraagt, terwijl ons land in haar stabiliteitsprogramma op 0,84 procent mikt. Van Rompuy noemde die 0,84 procent het “minimum minimorum”. “De discussie over wat we in 2018 en 2019 gaan doen, is minder belangrijk dat de jaarlijkse structurele verbetering met 0,6 procent”, luidde het. Minister Wilmès merkte overigens op dat die 0,6 procent voor alle entiteiten samen geldt.
Van Rompuy durfde in het verleden kritisch uit de hoek te komen over het budgettaire werk van de regering, en dan vooral voor Van Overtveldt. Ditmaal wees hij er zelf in een adem op dat zijn partij deel uitmaakte van de vorige regering-Di Rupo en de huidige ploeg-Michel. “Deze regering moet de ambitie tonen om een trendbreuk te realiseren”, aldus nog de CD&V’er.
Minister Van Overtveldt wees tijdens zijn tussenkomst ook in de richting van de maatregel rond de liquidatiebonus als mede-oorzaak van gedaalde inkomsten bij de roerende voorheffing. Die maatregel werd door de vorige regering genomen. Haar opvolger voorzag in een overgangsmaatregel. Oppositielid Peter Vanvelthoven (sp.a) riposteerde dat de regering rekening had kunnen houden met de gevolgen daarvan bij haar ramingen. Binnen de meerderheid lanceerde Rob Van de Velde (N-VA) de piste om “contraproductieve taxaties” te schrappen. (BIN, POL, LOD, KVH, nl)