Afscheid burgemeester Vermeiren

Toespraak van schepen Eric Van Rompuy bij het afscheid van Francis Vermeiren als burgemeester van Zaventem

Mijnheer de Burgemeester,

Beste vriend Francis,

We ontmoetten elkaar voor het eerst in juni 1979 toen ik voor de deur van wijlen Urbain Brons mijn folders aan het uitdelen was voor de Europese verkiezingen. Ik kende je niet en poogde je te overtuigen op mij te stemmen maar na enkele minuten bekende je op jouw schertsende manier dat je PVV-schepen was in Zaventem en provincieraadslid. Je hebt nooit voor mij gestemd en ik niet voor jou. Enkele jaren later in de zomer van 1982 belde je mij op in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen voor een gesprek samen met Bob Maes. Je zei me dat je burgemeester wilde worden en  ik mocht je eerste schepen zijn als de uitslag het toeliet. De PVV haalde een schitterende overwinning en je werd burgemeester voor meer dan 33 jaar.  Ik was met jou  al die tijd in de gemeenteraad en 16 jaar als schepen.

Enkele jaren later in 1985 werden we beiden verkozen in het Parlement en we bleven op dezelfde banken zitten tot in 2009. 24 jaar in het Parlement, 33 jaar in de gemeenteraad en 16 jaar in het schepencollege. Alleen Lydie is meer bij jou geweest.

We hebben in totaal 6 gemeentecampagnes en 10  parlementsverkiezingen uitgevochten, Vermeiren/Van Rompuy was de classico van Zaventem maar je hebt alle hanengevechten gewonnen op Zaventemse bodem. Je was onklopbaar en na enkele jaren heb ik je meesterschap in Zaventem dan ook erkend.

Ik kon tegen jou niet op omdat je gewoonweg een schitterende burgemeester was. Je bent een echte Zaventemenaar die zijn volk graag ziet en de gemeente op kundige wijze heeft bestuurd. Je was alom aanwezig, dicht bij de mensen in de goede en kwade dagen. Je hebt de gemeente vorm gegeven en van de fusie een succes gemaakt. Je had Zaventem in je vingers en kende elk probleem in zijn historiek of het nu ging over het dak van de sporthal of de opbrengst van de hotelbelasting. In het schepencollege poogden wij soms ons gelijk te halen maar dat was hopeloos:  jij had steeds het laatste woord en als de colleges hierdoor 4 of 5 uur moesten duren: dan was het maar zo!

In die 30 jaar kreeg Zaventem een nieuw gelaat: de bedrijvenparken en  de economische ontwikkeling ( Zaventem “ best spot in Europe”), de wegeninfrastuctuur, de talrijke nieuwe woonverkavelingen en dorpskernvernieuwingen, het sociaal-cultureel leven, de sportaccommodaties, het jeugd-en seniorenbeleid. Je waakte op gezonde financiën en de gemeente werd op een professionele manier goed bestuurd. Op alle domeinen heb je je stempel gedrukt en als men later de geschiedenis van Zaventem zal schrijven, zal Francis Vermeiren hierin worden erkend als de bepalende figuur van Zaventem sinds de fusie van 1976. 40 jaar lang heb je de gemeente – mag ik zeggen – gedomineerd en gediend.

Over je gebreken zal ik het vandaag niet hebben maar een grote democraat ben je nooit geweest. Je haalde je politieke kracht uit je populariteit bij de verkiezingen en de kennis van de dossiers maar je tegenstanders kregen geen cadeaus. Zelf heb ik gepoogd gedurende 18 jaar oppositie te voeren maar dat was gewoonweg niet te doen.
Op de gemeenteraad  volgde op elke vraag van 3 minuten een antwoord van 30 minuten waar niemand nog wist wat de vraagstelling was.   Vaak had je gelijk want niemand kende zijn gemeente beter dan jou. Maar frustrerend voor de oppositie. In de lokale politiek is  het moeilijk vriendschap te smeden met leden van een andere partij. In het Parlement gaat dit beter omdat je niet zo dicht bij de mensen staat en de discussies dikwijls abstracter zijn.  We hebben 30 jaar de degens gekruisd op alle niveaus  en vaak zat ik in de meerderheid in het Parlement en in de oppositie in Zaventem. Toch hebben we steeds voor elkaar respect opgebracht. Je was dikwijls boos op mij en ik op jou maar de tijd heelt de wonden.

In de zomer van 2006, 24 jaar na onze eerste gesprekken voor een coalitie, hebben we spontaan aangevoeld dat we in schoonheid moesten eindigen en onze  degens opbergen. Enkele maanden later ben ik terug je schepen geworden zoals in 1982 en ik bleef het 10 jaar.We  hebben sinds dan in vriendschap deze gemeente bestuurd en ik vond dit  mijn prachtigste jaren in Zaventem. Je zei mij eens dat je betreurde dat we niet vroeger een bestuurscoalitie hadden gemaakt en ik vond dit een mooi compliment.
Ik stop er ook mee op 1 januari. Ik zie mij niet meer in een college zonder jou. We wensen onze opvolgers het allerbeste maar een Zaventem zonder Francis Vermeiren zal niet meer hetzelfde zijn. Je was een unieke burgervader en de bevolking heeft je al die jaren op handen gedragen omdat je van je gemeente en haar mensen hield. Wat de toekomst zal brengen, weten we niet. Maar één ding weet ik : dat het een voorrecht was jou als burgemeester en vriend te hebben gekend.

Bedankt voor al die jaren ook namens onze CD&V-fractie.