EVR/JVO

‘Dat Van Overtveldt het zelf oplost’
CD&V-kamerlid Eric Van Rompuy vindt het niet kunnen dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt het falen van de speculatietaks op zijn partij poogt af te schuiven. ‘Ons wantrouwen is zeer groot.’

‘De speculatietaks moet worden bijgestuurd, afgevoerd of vervangen door iets anders in de fiscale sfeer.’ Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), op werkbezoek in New York, stelt in De Tijd vanmorgen vragen bij de speculatietaks, een belasting van 33 procent die particuliere beleggers moeten betalen als ze aandelen binnen de zes maanden na aankoop weer verkopen met winst.

De speculatietaks blijkt – overigens zoals verwacht – lang niet de opbrengst van 34 miljoen euro te halen die ervan werd verwacht, en ze haalt de opbrengst van de beurstaks onderuit. ‘Ik heb als minister van Financiën mijn verantwoordelijkheid genomen en die taks in overleg met de andere kabinetten uitgewerkt’, zegt Van Overtveldt.

Eric Van Rompuy, voorzitter van de kamercommissie Financiën, ziet er een nauwelijks verholen sneer in naar zijn partij.

‘Het is altijd hetzelfde. Als er iets niet goed gaat, is het onze schuld. Wij weten ook wel dat de speculatietaks onvoldoende zal opbrengen en de inkomsten uit de beurstaks ondermijnt. Maar Van Overtveldt moet de verantwoordelijkheid daarvoor niet op ons proberen af te wentelen. Hij is de minister van Financiën.’

Is die speculatietaks er niet gekomen omdat CD&V de vermogenswinstbelasting niet kreeg?

‘Dat is wat hij voortdurend probeert te insinueren, maar het is wel zijn maatregel. Hij moet ervoor zorgen dat die rendeert, niet wij.’
‘Van Overtveldt zit met een gigantisch probleem. Het Rekenhof is vernietigend voor de manier waarop hij de ontvangsten beheert. De doorkijktaks, de Panamamaatregel, de diamanttaks, de vastgoedbeleggingsfondsen, zelfs de accijnzen op benzine en diesel, telkens weer blijkt dat de inkomsten lager uitvallen dan de minister had berekend.’
‘Eigenlijk heeft het Rekenhof brandhout gemaakt van de belastingen van Van Overtveldt. Hij zou daar beter werk van maken in plaats van te proberen om de verantwoordelijkheid af te wentelen.’

Van Overtveldt wil zelfs overwegen om de taks af te schaffen.

‘Dat moet hij weten, maar gaat hij dan een alternatief geven ook? Ik stel vast dat bijna al zijn maatregelen een twijfelachtig rendement hebben. De uitgaven zijn onder controle, de inkomsten daarentegen… Zoals het er nu naar uitziet, gaat het tekort wel onder de drie procent blijven, maar het evenwicht in 2018, zoals beloofd, blijft veraf. Daarvoor moeten we nog 8 miljard zien te vinden.’

Met een vermogenswinstbelasting?

‘We willen een rechtvaardige fiscaliteit, dat is duidelijk. Maar Van Overtveldt moet niet denken dat we met een nieuw voorstel komen. Dat hebben we vorig jaar al eens gedaan in de zomer. We hebben toen onze nek uitgestoken, maar we gaan niet opnieuw in een open veld staan wachten tot N-VA en Open VLD ons afschieten.’
‘Intussen hebben verscheidene N-VA’ers als Siegfried Bracke en Zuhal Demir een opening gemaakt voor een vermogenswinstbelasting. Dat Van Overtveldt maar eens een werkbare formule uitwerkt, in plaats van de zwartepiet door te schuiven. De N-VA gaat toch ook niet zeggen aan de minister van Werk wat hij moet doen?’
‘Het is te gemakkelijk om vanuit New York grote verklaringen af te leggen, als het Rekenhof intussen brandhout maakt van je werk.’

De relaties binnen de meerderheid zijn hersteld, zoveel is duidelijk.

‘Ik heb altijd gezegd waar het op staat, ook indertijd met de taxshift, en dat ga ik blijven doen. Er is echt een probleem-Van Overtveldt, ik heb het Rekenhof nooit zo kritisch geweten. Ons wantrouwen blijft zeer groot.’

Als Van Overtveldt met een voorstel komt, zal het een voorstel zijn om de vennootschapsbelasting te hervormen.

‘Ja, hij moet dat dan maar voorstellen. maar het moet dan wel een budgettair neutraal voorstel zijn.’

(DS Wim Winckelmans)

We laten ons niet nog eens in het open veld afschieten’

Wat is precies het plan?

ERIC VAN ROMPUY: Wij zullen geen concrete voorstellen meer doen. Die moeten komen van de minister van Financiën. We zullen het werk van Johan Van Overtveldt (N-VA) tijdens de begrotingsopmaak beoordelen. Voor de taxshift van vorig jaar deden we voorstellen over meerwaardebelastingen, en dat is uitgedraaid op een nederlaag voor de CD&V. We zullen ons niet nog eens in het open veld laten afschieten. Het standpunt van CD&V is momenteel dat we geen standpunt hebben.

Wij hebben in de regering alleen de ministers van Justitie en van Werk. Wij verwachten ook niet dat de N-VA met voorstellen over Justitie komt, dus wij doen evenmin het werk van de minister van Financiën. We zullen niet als eerste met cijfers of uitgewerkte voorstellen komen.

De CD&V is toch nog altijd voor een belastingverschuiving naar vermogens, of niet?

VAN ROMPUY: Wij zijn voor een eerlijker fiscaliteit. Maar we pinnen ons helemaal nergens op vast.

Van Overtveldt werkt aan een hervorming van de vennootschapsbelastingen. Met vermogensbelastingen is zijn kabinet niet bezig.

VAN ROMPUY: Is dat zo? Dat bewijst dat wat N-VA’ers zoals Zuhal Demir en Siegfried Bracke zeggen niet klopt. Ze beweren in kranteninterviews voor een vermogenswinstbelasting te zijn, maar ik geloof daar niet veel van.

Wat als de N-VA nooit zelf met een voorstel komt?

VAN ROMPUY: Dan zal deze regering geen vermogenswinstbelasting invoeren, maar dan zal er misschien ook geen begroting worden goedgekeurd. Ik stel geen veto’s. Ik kan alleen hopen dat er genoeg vertrouwen binnen de regering is om tot een evenwichtige begroting te komen.

U zat zelf een interne werkgroep voor in uw partij die concrete voorstellen voor een fiscale hervorming heeft uitgewerkt. Wat is daar dan van terechtgekomen?

VAN ROMPUY: Wij hebben een aantal scenario’s uitgewerkt, waarvan een deel ging over die meerwaardebelastingen. We hebben de conclusies voorgelegd aan de partij, maar daar zijn nooit nota’s van op papier verschenen. Die staan een dag later toch maar in de krant.

Ging het daarin ook over een dual income tax, zoals Kris Peeters vorig jaar voorstelde? Daarmee worden alle inkomsten uit vermogen op dezelfde manier belast.

VAN ROMPUY: Peeters heeft daar eens in een speech naar verwezen. Dat is nooit verder uitgewerkt, en dat is ook helemaal geen standpunt van de partij.

(Knack – 08 Jun. 2016)

Begroting krijgt weer dreun

De begroting temmen, het is iets waar de regering-Michel maar niet in slaagt. Maandag liet de Nationale Bank nog ­weten dat nog 8 à 9 miljard euro moet worden gevonden om alle tekorten weg te werken. Het kan tellen in een periode waarin het land op zijn kop staat wegens besparingen. Ondertussen is ook duidelijk dat de regering in de aanloop naar de aartsmoeilijke begrotingsopmaak van juli op niet veel goed budgettair nieuws moet rekenen. Cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën van de inkomsten van de eerste vier maanden van dit jaar tonen aan dat het belastinggeld veel minder binnenstroomt dan gedacht. In plaats van 3 procent meer, kwam er tot eind april 3 procent minder binnen. Dat is volgens CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy op jaarbasis meer dan een half miljard euro, cijfers die ook andere meerderheidspartijen bevestigen.

De belastingen die bedrijven vooraf betalen, zijn de grote boosdoener. Vorig jaar bleek al dat die voor maar liefst één miljard waren overschat. Nu is al sprake van 200 à 300 miljoen euro. Probleem is dat de boete zo laag is, dat ondernemingen gewoon geen vooraf­betalingen meer doen. De regering nam al maatregelen om hen op betere gedachten te brengen, maar specialisten geven aan dat die pas in 2017 effect hebben. Open VLD’er Luk Van Biesen wil daarom de boetes optrekken tot 10 procent, zoals voor btw- en RSZ-betalingen het geval is.

“Het wordt knokken”

Maar ook nog een reeks andere inkomsten liggen een pak lager: de btw-inkomsten (180 miljoen euro), de roerende voorheffing, de accijnzen op alcohol, diesel en tabak, de opbrengst van het ­hogere btw-tarief op elektriciteit (44 in plaats van 188 miljoen). Nog maar eens het bewijs dat minister van ­Financiën Johan Van Overtveldt zijn huiswerk niet goed doet, zeggen oppositieleden ­Kristof Calvo (Groen) en Karin Temmerman (SP.A). Maar ook Van Rompuy blijft bijzonder kritisch voor de N-VA-excellentie. Vooral omdat ook een waaier aan andere fiscale maatregelen een pak minder dreigen op te brengen dan gedacht. Het Rekenhof waarschuwt daar in een nieuw rapport dat vandaag in het parlement wordt voorgesteld ook voor. Een reeks maatregelen zoals de hogere bankentaks of de fiscale regularisatie moet door de Kamer worden goedgekeurd en andere dossiers – de diamanttaks, de kaaimantaks, de nieuwe regels voor vastgoedvennootschappen – riskeren ook een stuk minder op te brengen, zegt de budgettaire waakhond. “We zullen moeten knokken om onder de 3 procent tekort te moeten blijven”, waarschuwt Van Rompuy.

Minister Van Overtveldt zit momenteel in de VS en was niet bereikbaar voor commentaar. De hele discussie over de begroting komt pas in juli echt op gang. Maar goed ziet het er niet uit. (fem)

(Het nieuwsblad – 8.06.2016