Panama papers

Voorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) is bereid om in de commissie Financiën van de Kamer prioriteit te geven aan de behandeling van de PanamaPapers. Hij gaat zo in op de vraag van Kristof Calvo en Georges Gilkinet van de Ecolo/Groen-fractie. Als het van Van Rompuy afhangt, komen er hoorzittingen met onder meer de auteurs van het onderzoek. Een groot lek bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca geeft inzage gegeven in honderdduizenden spookvennootschappen, stichtingen en trusts in 21 offshoreparadijzen wereldwijd. 1.144 van die offshorevennootschappen kunnen worden gelinkt aan alles samen 732 Belgen en enkele buitenlanders die in ons land wonen. Aan het Belgische luik werkten de kranten De Tijd en Le Soir en de tijdschriften Knack en MO* mee. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaf de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) al de opdracht om de blootgelegde gegevens te onderzoeken.

Ook de Kamercommissie Financiën moet prioriteit geven aan het dossier, zegt haar voorzitter Eric Van Rompuy vandaag in een mededeling. Hoe de werkzaamheden georganiseerd zullen worden, wordt op 12 april beslist, maar volgens Van Rompuy moeten er hoorzittingen komen met de auteurs van het onderzoek, de BBI, de FOD Financiën, minister Van Overtveldt en de Europese instanties die werken aan “maatregelen op Europees vlak”. Van Rompuy wil het dossier ook ter sprake brengen in de ‘commissie-LuxLeaks’ van het Europees Parlement, die onderzoek doet naar het gebruik van tax rulings in de EU.

Eveneens op 12 april bespreekt de commissie Financiën het wetsvoorstel dat de invoering beoogt van een permanent systeem voor fiscale en sociale regularisatie. “In het licht van de jongste onthullingen van de PanamaPapers moet hier grondig worden nagegaan of zware fraude wel kan worden geregulariseerd”, zegt Van Rompuy.

bron: Belga