Panama Papers (3)

De bijzondere commissie die werd opgericht naar aanleiding van de PanamaPapers, zal elke dinsdagnamiddag vergaderen. Dat werd beslist tijdens de installatievergadering van de commissie. Die wordt voorgezeten door Ahmed Laaouej (PS). Ondervoorzitters zijn Luk Van Biesen (Open Vld), Eric Van Rompuy (CD&V) en Georges Gilkinet (Ecolo-Groen). De vier verslaggevers zijn Peter Dedecker (N-VA), Benoît Dispa (cdH), Peter Vanvelthoven (sp.a) en Vincent Scourneau (MR).

Na de onthullingen over de PanamaPapers besliste de Kamer geen onderzoekscommissie, maar een bijzondere commissie op te richten. Die krijgt tot het einde van het jaar om het fiscale schandaal uit te spitten. De commissie heeft geen wetgevende bevoegdheid. Het kernkabinet besliste eerder deze week dat banken en andere financiële instellingen voortaan periodiek alle connecties met en transacties naar belastingparadijzen via bindende lijsten moeten overmaken aan de antiwitwascel. “De onthullingen uit de PanamaPapers deden vragen rijzen over de betrokkenheid van financiële instellingen”, motoveerde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de beslissing. Kamerlid Van Rompuy vindt die beslissing een stap vooruit, al gaat ze volgens de voorzitter van de Kamercommissie Financiën nog niet ver genoeg, omdat de maatregel het intern bankgeheim nog steeds niet opheft. Hij vindt dat banken en andere financiële instellingen verplicht moeten worden om voortaan alle klanten met rekeningen in een fiscaal paradijs aan te geven bij de fiscus. Het gaat immers enkel om de witwascel die relevante informatie doorgeeft aan het gerecht. De fiscus dreigt er niets van te zien omdat het om strafrechtelijk beteugelbare fraude gaat en niet om belastingontwijking, redeneert Van Rompuy, terwijl het in de PanamaPapers ook om belastingontwijking kan gaan.

(Belga)