Economie zkt geluk

Deze week verschijnt bij uitgeverij Lannoo het eerste boek van Peter Van Rompuy : “ECONOMIE zkt GELUK”.
Hoe worden we welvarender en gelukkiger?

“Al bijna tien jaar lang worden we niet welvarender en al zeker niet gelukkiger. Sommigen spreken daarom zelfs al van een verloren decennium. Om het tij te keren, hebben we nood aan meer menselijke economie. Levenskwaliteit is daarbij belangrijker dan ooit”.

Peter Van Rompuy houdt een pleidooi voor meer Bruto Nationale Levenskwaliteit ( BNL) en doet in zijn boek een aantal opvallende voorstellen.

U kan het boek bestellen door te mailen naar petervanrompuy@gmail.com  of rechtreeks bij de uitgeverij  Lannoo  http://www.lannoo.be/economie-zkt-geluk
Meer informatie  over het boek ook op de weblog van PVR  http://www.politico-shock.be

 

Pleidooi voor een menselijke economie: ‘Levenskwaliteit is belangrijker dan ooit’ (Knack)
Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy onderzoekt in zijn pas verschenen boek ‘Economie zkt geluk’ hoe we tegelijk welvarender én gelukkiger kunnen worden. ‘Na de sociale en groene correctie is nu de tijd gekomen voor een “menselijke” correctie op de economie.’

Peter Van Rompuy (CD&V) heeft een missie. De jonge politicus onderzoekt in zijn boek ‘Economie zkt geluk’ manieren en omstandigheden om de levenskwaliteit van een zo groot mogelijk aantal mensen zoveel mogelijk te verhogen zodat ze hun eigen geluk kunnen nastreven. Verwacht echter geen tips over hoe u in uw persoonlijke leven gelukkig kunt worden, want daar is het de politicus niet om te doen. Het beleid moet volgens hem enkel de omstandigheden creëren waarin mensen het geluk zelf kunnen vinden door bijvoorbeeld te zorgen voor een goede gezondheidszorg, veiligheid, werkgelegenheid, een gezond klimaat, enz…

Van Rompuy liet zich inspireren door het boek ‘Happiness’ van Richard Layard waarin de auteur vaststelt dat de welvaart de voorbije veertig tot vijftig jaar in het Westen weliswaar verdubbeld is, maar dat we daarom niet per se gelukkiger zijn geworden. Daarnaast is ons land sinds de kredietcrisis niet welvarender geworden. Opvallend is dat andere landen in de wereld, zoals Zweden, er wel in geslaagd zijn economische crisissen te overwinnen en er zelfs sterker en gelukkiger zijn uitgekomen.

Van burn-out tot ziekteverzuim
‘Vandaag stellen we vast dat we steeds meer op de menselijke limieten stoten van de economische groei’, zegt Van Rompuy. ‘Het is geen toeval dat we deze week het nieuws te horen kregen dat het langdurig ziekteverzuim (langer dan een maand, nvdr) in 2015 een absoluut record heeft bereikt.’ Dat is volgens de CD&V’er te verklaren door de statusrace, waarbij mensen zich voortdurend met elkaar vergelijken. ‘Bij elke persoonlijke welvaarstsstijging krijgen we te maken met een geluksboost, maar die verdwijnt na een tijdje als we zien dat een ander het nog beter doet. Daardoor gaan we steeds op zoek naar een nieuwe geluksboost.’

Peter Van Rompuy: ‘Geluk en welvaart gaan hand in hand.’ © Belga
Van Rompuy vergelijkt het met een voetbalstadion waarin een supporter die de match niet goed kan volgen, plots rechtstaat. ‘Ineens gaan alle andere mensen rond hem ook rechtstaan, waardoor de supporter weer niks meer kan zien en vervolgens op de tippen van zijn tenen moet gaan staan. Maar dan gaan ook de anderen weer op de tippen van hun tenen staan en zo kom je in een spiraal terecht die maar blijft draaien en draaien’, aldus Van Rompuy die zich de vraag stelt hoe de politiek dan wel kan zorgen voor het geluk van de burger.

In tegenstelling tot heel wat stemmen in het debat die pleiten voor ‘gelukkig zijn met minder’ door bijvoorbeeld minder te gaan werken, minder te consumeren, of door een beleid van ‘degrowth’ te voeren, vindt Van Rompuy dat we de ambitie moeten koesteren om te blijven groeien, maar dan enkel op voorwaarde als we groeien in geluk.

Laat geluk niet over aan politici
Hij is geen voorstander om het Bruto Nationaal Product ineens te vervangen door het Bruto Nationaal Geluk zoals men in Bhutan heeft gedaan. ‘De regerende partij in Bhutan haalde aanvankelijk 42 van de 45 zetels, maar na een economische crisis bleven er daar nog 10 van over. Dat toont aan dat mensen echt wel belang hechten aan welvaart’, meent Van Rompuy.

‘Waar de politiek iets aan kan doen is onze levenskwaliteit verbeteren. Daarom pleit ik voor een Bruto Nationale Levenskwaliteit (BNL). Dat betekent dat we de mensen de maximale kansen en omstandigheden aanbieden om hun eigen geluk te creëren’, aldus Van Rompuy die het belang van een welvarend land benadrukt. ‘Hoe kunnen we anders de strijd blijven voeren tegen het terrorisme? Of hoe kan de Europese Unie de Russen dwingen tot bepaalde acties als ze economisch niet krachtig genoeg is?’

De politiek moet zich tot slot ook toeleggen op de immateriële levenskwaliteit van de burger, vindt Van Rompuy. Politici moeten een factor van vertrouwen zijn. ‘We moeten meer moeite doen om enerzijds het vertrouwen in de overheid te herstellen door overheidsinstellingen op een goede manier te laten werken, maar we moeten anderzijds ook het vertrouwen tussen mensen onderling herstellen door bijvoorbeeld geen tweespalt te zaaien tussen Vlamingen en moslims. In het licht van de vluchtelingencrisis is het daarom essentieel dat de EU aantoont dat haar instellingen werken en dat burgers vertrouwen hebben in elkaar door vluchtelingen die de wet overtreden te straffen, net zoals elke dader van een misdrijf gestraft moet worden.