Warme wensen!

Ik wens jullie allen een gezond en gelukkig 2016. Prosit neujahr!

Voor mij is Angela Merkel de figuur van het jaar. “Wir schaffen das” het woord van het jaar.

Haar indrukwekkende nieuwjaarstoespraak  zal de geschiedenis ingaan als een rede die vergelijkbaar is met deze van Martin Luther King (I have a dream) over de emancipatie van de zwarte bevolking in de VS ( De Wever doet mij in dit verband meer en meer denken aan de populistische gouverneur van Alabama, Georges Wallace, die in 1963 inging tegen de dromen van M.L. King).

Op mijn blog kreeg ik heel wat reacties (positieve en natuurlijk negatieve). Jullie waren in december (een recordmaand) met bijna 12.000 unieke bezoekers van mijn dagboek. Mijn dank hiervoor.

Opmerkelijk was het standpunt dat Gazet van Antwerpen formuleerde over mijn jongste dagboek. Het verwoordt goed wat ik jullie wens: menselijkheid, emotie en empathie, een warme visie op de maatschappij.  Vlaanderen mag geen kille samenleving worden, gesloten en zonder solidariteit.

Ook in 2016 wil ik die waarden verdedigen.

Standpunt Gazet van Antwerpen

In het denken van Bart De Wever is geen plaats voor menselijke drijfveren, zoals emotie en empathie

Als Bart De Wever een kerstboodschap brengt onder de vorm van een aantal interviews, is dat er geen van vreugde, hoop of liefde, maar eerder van ‘doom’ en ‘gloom’. Dat zijn we ondertussen gewend van de N-VA-voorzitter en ideoloog van Vlaanderen. In een tweetal interviews geeft hij opnieuw een resumé van zijn gedachten over het voorbije jaar, en veel evolutie is er niet te merken. De Wever wijkt in zijn redeneringen niet af van wat hij “realisme” noemt, en in zijn cartesiaans denken is geen plaats voor andere menselijke drijfveren, zoals emotie of empathie. Men zou dat met evenveel recht een koude visie op de maatschappij kunnen noemen.

Opvallend is ook dat De Wever zijn breder denken telkens vermengt met vernauwende partijpolitiek en het onverminderd uithalen naar steeds dezelfde vijanden, al is daar naast de Franstaligen en de socialisten nu ook met name CD&V’er Eric Van Rompuy bijgekomen, de kwelduivel van vooral minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Bij mij lag zo iemand al lang buiten, klinkt het ondubbelzinnig. Daar twijfelen we niet aan. Als het aan hem lag, lagen er op veel plaatsen al veel mensen buiten.

Wat zijn de boodschappen en de mantra’s die De Wever opnieuw meegeeft ? Om te beginnen: er moet nog twee tot drie jaar zwaar bespaard worden. Dan wordt alles beter. Toevallig zijn er tegen die tijd ook nieuwe verkiezingen. Waar die besparingen moeten vallen en wie er zal moeten voor opdraaien wordt niet gespecifieerd. Het is duidelijk een schot voor de boeg, zeker richting CD&V. Die partij wacht dus nog een paar jaartjes een weg naar Canossa. Om dan te worden vervangen door Groen? Vraag is ook hoe groot de goesting bij de bevolking nog zal zijn om te besparen.

Uiteraard speelt De Wever zijn andere troefkaart volledig uit: angst en veiligheid. Hij wil dat de verstrakking van onze maatschappij in snel tempo verder gaat en de bevoegdheden en controles worden uitgebreid. Zoals steeds zitten er ook geen onzinnige eisen bij, zoals deze om de lokale politie mensen te laten surveilleren. Al kunnen er vragen worden gesteld bij een dergelijke autonomie. Het loopt nu al vaak mis tussen de surveillerende diensten. Misschien moeten de bestaande maar eerst eens grondig worden doorgelicht op hun werking, vooraleer er nog eentje extra te creëren. Niet ‘meer en meer’, maar ‘beter’ kan ook een optie zijn.

Maar de strafste nagel waar hij blijft op slaan is : “We hebben de vluchtelingen niet nodig, wie dat zegt liegt.” Moeten we daarom niet helpen? Tegelijkertijd laat De Wever ook duidelijk blijken weinig of geen medeleven te hebben met het leed van de vluchtelingen zelf. Not our business… Er hoort nog net geen schouderophalen bij. Het is niet meteen duidelijk waarin deze ‘realistische visie’ van De Wever zal uitmonden en hoe zijn achterban dit credo uiteindelijk zal vertalen. Het is geen oproep tot solidariteit of het tonen van enige warmte, zoveel is zeker.

Maar zo gek als Donald Trump, die geen moslims meer wil toelaten, is De Wever nu ook weer niet: “Zou dat uit mijn koker kunnen komen? Als ik volslagen krankzinnig word, dan misschien wel, ja.” Het wordt moeilijk om elkaar nog een gelukkig 2016 te wensen.

(Rudy Collier, Gazet van Antwerpen, 28.12.2015)