Prosit Neujahr Bart!

Ik heb vandaag de grote eer  de nieuwjaarswensen te ontvangen van de “messias” van Vlaanderen.
In de ZONDAG lees ik de verklaring van Bart De Wever: “ Mocht er in mijn partij iemand voortdurend tegen de meederheid ingaan als Eric Van Rompuy, dan zou ik daar heel snel een einde aan maken.Ik vraag mij af waarom een partij dat blijft tolerenen”.

Een Antwerpse uitdrukking zegt : “ AL WAGGE  ZEGT, ZIJDE ZELF.”

Wie gaat er voortdurend in tegen zijn eigen meerderheid?   Al maanden lang keert De Wever zich tegen het Europees vluchtelingenbeleid dat op de Europese Raden wordt verdedigd door de Regering Michel en zijn eigen N-VA ministers. Niemand pleit in de Regering voor een mini-Schengen, het in vraag stellen van de Coventie van Genève, een speciaal sociale zekerheidsstatuut voor vluchtelingen, een “push back” beleid van vluchtelingen op de Middelandse Zee.  Angela Merkel is door Time-magazine verkozen als  de Person of yhe Year met als argumentatie dat ze de crisissen ,die Europa teistert, op alle vlakken goed heeft aangepakt.De Wever daarentegen stelt dat Merkel met haar “wir schaffen das” Europa in de vluchtelingencrisis heeft gestort en zou Merkel de moed  moeten hebben op haar stappen terug te keren. Hij voorspelde zelfs haar ontslag voor het einde van het  jaar. Op het CDU-congres kreeg ze daarentegen een staande ovatie van 10 minuten…

België is op het Europees vlak een trouwe bondgenoot van Duitsland en de regering is nooit ingegaan op de dreigementen van De Wever. “Vandaag zeggen dat je vluchtelingen nodig hebt, is een leugen” stelt hij deze morgen in de Zondag. Ook deze zin gaat weer in tegen de politiek die de Regering  Michel voert met de steun van de werkgevers van VBO, VOKA en UNIZO.  BDW poogt om puur electorale redenen voortdurend  aan te tonen dat de vluchtelingen in dit land niet welkom zijn.

Gelukkig luistert niemand in Europa naar BDW  buiten ( misschien) David Cameron die met zijn Britse stellingen o.m. over het beperken van sociale rechten voor Oost-Europeanen en een mini-EU een nul kreeg op het rekwest op de jongste Europese Raad. De visie van N-VA op de toekomst van de EU staat haaks op de koers die ons land al jaren voert en die het best wordt  verwoord door de gewezen voorzitter van de Europese Raad . Wie is hier deloyaal?

Ook op binnenlands vlak heb ik de jongste weken bewezen correct mijn rol te spelen als voorzitter van de COM FIN in de Kamer.  Dank zij het respect dat ik opbreng voor de rol van de oppositie in het Parlementair debat ben ik er in gelukt de begroting en tax shift ondanks de laattijdige indiening te laten goedkeuren voor het Kerstreces. Ik kreeg hiervoor zelfs gelukwensen van N-VA minister Van Overtveldt die zo blij was dat hij ons op een pintje tracteerde (nooit gezien in de Kamer).
Inhoudelijk kreeg ik na mijn tussenkomst in de plenaire vergadering over de begroting en tax shift de gelukwensen van VLD-fractieleider Dewael  die mij enkele weken te voren nochtans  had terechtgewezen. Van  N-VA fractieleider Vuye hen ik niets meer gehoord, ook niet meer over die intelligentietest.

Als ik de interviews  van BDW lees heb ik de indruk dat de jongste debatten over de tax shift en de begroting  in de Kamer aan hem zijn voorbij gegaan. Wat ik heb gesteld over de financierbaarheid van de tax shift is bevestigd door de studies van de Nationale Bank en het Planbureau. Belastingen verlagen is niet moeilijk maar de compensaties vinden via andere belastingen en besparingen is een uiterst moeilijke opdracht. Tegen 2018-2019 zal de Regering cumulatief nog 7 à 8 miljard moeten vinden voor een evenwicht in de begroting en de tax shift: dat cijfer wordt  na de debatten in de Kamer door niemand nog betwist.

Bij CD&V is men het beu voortdurend te moeten lezen dat wij op de rem staan voor reële  besparingen terwijl N-VA het enkel heeft over marginale en  ideologische ingrepen als  het belasten van de vakbondsbijdrage, het sanctioneren van langdurig zieken bij het activeren naar werk, het niet- toekennen van kindergeld voor vluchtelingen in de eerste jaren, enz.

Dit weekend kunnen we lezen dat Minister  Van Overtveldt een wetsontwerp klaar heeft om komaf te maken met de fiscale aftrek voor asielzoekers om “ het land minder aantrekkelijk te maken voor vluchtelingen”. CD&V is ook hier niet van plan op in te gaan. Hierover zijn nooit afspraken gemaakt binnen de meerderheid.

Bedoeling van de  zgn. N-VA voorstellen is enkel om CD&V in de linkse hoek te dringen en de perceptie te voeden dat N-VA  de enige en echte centrum-rechtse volkspartij is.

“AL  WAGGE  ZEGT, ZIJDE  ZELF” mijnheer De Wever. En maak u geen zorgen: binnen CD&V ben ik nooit zo populair geweest omdat ik over u en N-VA luidop durf zeggen wat velen denken. En Wouter Beke is – naar ik hoor- niet van plan hier snel een einde aan te maken.Integendeel.

Prosit Neujahr Bart ( in de taal van Merkel).

En natuurlijk ook mijn allerbeste wensen voor de trouwe lezers van deze blog die ik hierbij uitdrukkelijk dank voor hun belangstelling.

En  lezers twijfel er niet aan: ik ben klaar voor 2016! Meer dan ooit BE FREE.