Duikboot?

Na maanden discussie in de pers werden de begroting 2016 en de tax shift eindelijk besproken in de Kamer. Deze week gaven het Rekenhof, de Nationale Bank en het Planbureau in uitvoerige analyses en  gedetailleerde prognoses hun visie over de problematiek.

In het Parlement kwamen deze rapporten ter sprake. Het Rekenhof gaf maandag zijn toelichting en concludeerde dat de financiering van de tax shift nog niet rond is. Voor 2019 moet nog worden gezocht naar 3,15 miljard en voor 2017 en 2018 telkens naar 2 miljard.” De oefening is ver van af” concludeerde raadsheer Moens van het Rekenhof, die sprak van ” meerdere miljarden besparingen en een reeks  belangrijke maatregelen die nog moeten nog geconcretiseerd worden.”

Maandag gaven de Nationale Bank en het Planbureau hun rapport aan de Regering. Toen dinsdagmorgen de parlementsleden de algemene discussie van de begroting en de tax shift wilden aanvatten, merkte de oppositie op dat ze deze documenten nog niet had kunnen inkijken en bestuderen. Ze vroegen 1 uur schorsing om de rapporten te kunnen lezen en hiermee te kunnen rekening houden bij hun tussenkomsten. Een mijns inziens terechte vraag. De meerderheid in de Kamercommissie verwierp evenwel deze eis tot schorsing en wou onmiddellijk de bespreking aanvatten. Toen de oppositie weigerde de algemene bespreking te starten en ook niemand van de meerderheid het woord vroeg heb ik als voorzitter van de Commissie de vergadering geschorst omdat we in een patsituatie waren terechtgekomen. Na een kleine schorsing van 15 minuten was de oppositie bereid te discussie toch aan te vatten. Dinsdag en woensdag zijn de debatten positief verlopen en is er 13 uur vergaderd zonder dat er één procedure incident was. Een voorzitter van de Commissie is er om de goede orde van de werkzaamheden te waarborgen. Hij moet boven de meerderheid en de oppositie staan.

Hendrik Vuye en Patrick Dewael meenden mij te moeten kapittelen als een “onbekwaam” voorzitter en ze gingen mijn gedrag ( “du jamais vu!”) ter spake brengen op de Conferentie van voorzitters maar naar verluidt is “de kwestie Eric” slechts in de marge ter sprake gekomen en heb ik van Kamervoorzitter Bracke geen signaal gekregen dat ik als voorzitter niet correct ben opgetreden. Na de vergadering kreeg ik zelfs  gelukwensen van de Ministers Van Overtveldt en Wilmes voor de manier waarop ik de Commissie heb geleid. Het  incident is hiermee gesloten.

Het Parlement is geen brievenbus waarin de regering begrotingen en tax shift post. Deze belangrijke ontwerpen verdienen een grondige bespreking. En die is er deze week geweest. Maar er blijven nog grote vraagtekens die moeten worden uitgeklaard.

Zo blijven er vragen bestaan over  de opbrengst van bepaalde belastingverhogingen en aangekondigde besparingen. In 2018 moet de globale overheid in België een structureel begrotingsevenwicht bereiken en in 2019 een nominaal evenwicht. Volgens de jongste prognoses van de Nationale Bank zal het globale begrotingstekort tijden de volgende jaren slechts matig teruglopen, nl. van 3,1% in 2014, 2,9% in 2015, 2,9% in 2016 naar 2,5% in 2017. In 2018-2019 moet men evenwel een nultekort bereiken. Tussen 2017 en 2019 betekent dit een saneringsinspanning van ongeveer 7 à 8 miljard.

Prof. Moesen stelt dat de regering zal moeten kiezen tussen de financiering van de tax shift en het structureel evenwicht in de begroting. De Gouverneur van de NBB maakt zich grote zorgen over de overheidsfinanciën. “Zelfs als alle maatregelen het verwachte rendement opleveren, zal een extra inspaning nodig zijn.” De gouverneur houdt evenwel vast aan de verplichtingen van het Europees stabiliteitspact om in 2018-2019 het begrotingsevenwicht te bereiken. “ Ik doe hierbij een ernstige oproep voor meer sérieux en een ernstige controle van de begroting.”

Enkele weken terug stelde ik dat het realiseren van de tax shift en het bereiken van het evenwicht in de begroting nog vele inspanningen zou vragen. Ik noemde cijfers die nu worden bevestigd door het Rekenhof en de NBB. Ook het Planbureau zegt dat voor de tax shift in het perspectief van 2020 geen financiering is voorzien in de orde van 1,5% van het BNP of ongeveer 6 miljard.

Deze morgen erkende Minister van Overtveldt in De Zevende Dag dat ” er nog veel werk is aan de winkel” en dat het de ambitie blijft van de Regering om de geplande belastingverlagingen van de tax shift door te voeren en tevens  het structureel begrotingsevenwicht te garanderen in 2018-2019.

In de pers wordt ik bestempeld als de “duikboot van CD&V die de Regering Michel wil torpederen”.

Ik heb geen andere bedoeling dan klaarheid te scheppen in het gevoerde beleid en na te gaan welke gevolgen bepaalde maatregelen zoals de tax shift zullen hebben op ons welvaartsniveau en het inkomen van de mensen. Dat is de taak van het Parlement. Daarom ben ik verkozen en Hendrik Vuye zal mij niet uit mijn lood schudden met zijn dreigementen. Ik vind ook dat de oppositie de ruimte moet krijgen om op basis van de beschikbare documenten en rapporten het parlementaire debat te voeren.

N-VA meent dat ze het in de federale en Vlaamse Regering alleen voor het zeggen hebben. Hun arrogantie neemt met de week toe. Dat Vuye vorige week het democratische contolerecht van het Parlement wou inperken is inderdaad “du jamais vu” en “geen bagatel”. Het tekent de mentaliteit van de Vlaamsnationalisten: “ wij hebben gelijk want wij zijn de sterksten”(“ nous avons raison parce que nous sommes les plus forts”).

Hugo Camps noemde mij deze week een “kaloot met ballen”. Ik kreeg al vele koosnaampjes maar deze beschouw ik als een eretitel!