Eric Van Rompuy krijgt gelijk.

Vergeleken met wat er dit weekend in Parijs is gebeurd is de discussie over de financiering van de tax shift maar een “fait divers”. Maar de waarheid heeft ook zijn rechten.

Uit de cijfers van de Algemene Toelichting bij de begroting 2016  blijkt dat ik gelijk heb met mijn bewering dat er in 2019 nog 3 miljard euro nodig is om de tax shift te financieren en een stuctureel evenwicht te bereiken in de begrotingen in 2018-2019.

Op blz. 58 van de AT staat in tabel 25:

“Het structureel saldo van de begroting neemt jaarlijks af en daalt van 4,2 miljard in 2016 tot 3,2 miljard in 2019. Ten opzichte van het vooropgesteld traject waarbij een structureel evenwicht wordt beoogd tegen 2018, betekent dit een nog te leveren inspanning van 1,9 miljard in 2017, 2 miljard in 2018 en 3,2 miljard in 2019”. In totaal 7 miljard!

“Om  zowel de tax shift te financieren in 2018 en 2019 als het evenwicht op de begroting te realiseren zijn nog inspanningen nodig van 2 miljard in 2018 en 3,2 miljard in 2019″ stelt de Algemene Toelichting. Het is letterlijk wat ik deze week heb beweerd. Als in 2018 de middelen ontbreken, wordt de beloofde 100 euro netto loonsverhoging per maand  zeer onzeker.

Niet alleen s.pa-voorzitter John Crombez maar de unanieme pers bevestigt de berekeningen die ik vorige week maakte. “ ERIC VAN ROMPUY HEEFT GELIJK”.

N-VA  fractieleider Hendrik VUYE zei donderdag jl.  in VILLA POLITICA dat om voorzitter te worden van de Commissie Financiën en Begroting in de Kamer men blijkbaar  geen ” intelligentietest” moet afleggen.

Vandaag kan ik hierop repliceren dat om fractieleider te worden van de grootste partij van dit land  in de Kamer men blijkbaar niets moet kennen van openbare financiën…

Ik ben al 30 jaar actief in de COM FIN en dit in diverse parlementen. Als ik over begrotingen spreek, probeer ik steeds naar de cijfers te kijken en niet blindelings de ministers te geloven. Dirk Van Mechelen en Philippe Muyters kunnen hiervan getuigen toen ik met hen hierover een paar keer in de clinch ging in het Vlaams Parlement. Ook met Guy Verhofstadt had ik als Kamerlid aanvaringen toen hij minister van Begroting was in de jaren tachtig. Mijn broer Herman en ik gaven hierover  in de zomer van 1987 een fameus dubbelinterview in Knack waarin we prioriteit vroegen voor begrotingssanering boven de fiscale beloftes van Verhofstadt. Het begrotingstekort bedroeg toen 7% van het BNP…

De regering Michel heeft  in de zomer zelf een monitoringcomité ingevoerd om na te gaan of de begrotingstoestand toelaat de geplande belastingverlagingen van de tax shift door te voeren.

Minister Van Overtveldt blijft beweren – tegen de officiële begrotingsdocumenten in – dat er geen probleem is maar minister van Begroting Sofie Wilmès herhaalt dit weekend  haar stelling dat er in 2018 nog 2 miljard nodig is om de tax shift te financieren en het structureel evenwicht in de begroting te bereiken. Ze blijven mekaar tegenspreken!

Dinsdag starten de besprekingen over de begroting en de tax shift in de Kamer. Klopt de rekening van de tax shift en zijn er voldoende maatregelen om de financiering ervan te bewaarborgen en tevens  ons Europees engagement na te komen om in 2018 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken?

N-VA fractieleider Vuye vindt dat ik een “negatieve kijk heb op het leven” en ik “de gave heb van ‘Madame soleil’”. Is het nog toegelaten om officiële begrotingsdocumenten te lezen? Die bevestigen zwart op wit wat ik heb beweerd.

Ik ben benieuwd naar de eerste  tussenkomst van Hendrik Vuye in de COM FIN. Het is nu aan hem om zijn “intelligentietest” af te leggen…N-VA’er zijn, leerling van BDW en professor in grondwettelijk recht zijn geen garantie om te slagen. Ik zal dinsdag voorzitter zijn van de jury…