Toegangweg Zaventem

Volksvertegenwoordiger  en schepen van Ruimtelijke Ordening in Zaventem ERIC VAN ROMPUY is boos op algemeen directeur van VOKA Halle-Vilvoorde-Zaventem Paul Hegge over zijn steeds terugkerende verklaringen over een extra zuidelijke ontsluiting vanop de E40 naar de luchthaven.

In 2011 is door de Vlaamse overheid beslist in het kader van het VSGB om geen verder onderzoek te doen rond de zuidelijke ontsluiting en geen nieuwe tracé’s te onderzoeken. De reservatiestrook die voor de ontsluiting is voorzien in het vorige gewestplan werd geschrap in het VSGB. Op aandringen van VOKA werd  aan de Vlaamse Regering enkel gevraagd het voorstel van zuidelijke ontsluiting te  laten BESTUDEREN door de bevoegde minister. Sindsdien is hier niets mee gebeurd.
In het verleden werd de zuidelijke ontsluitingsweg in verschillende onderzoeken zowel om milieuredenen, ruimtelijke ordening en financieel verworpen.
De zuidelijke ontsluiting zou neerkomen op een aftakking van de E40  voorbij het kruispunt E40 ter hoogte van Zaventem- Zuid / IKEA.  Het tracé zou de onteigening met zich brengen van talrijke bedrijven o.m. de TOYOTA-site in Nossegem.
De autostrade  zou in een tunnel onder de Leuvensesteenweg naar de open ruimte gaan tussen Nossegem en Zaventem. Paul Hegge spreekt nu om in de buurt van het Imbroek in deze open ruimte een grote ondergrondse parking te bouwen die dan de automobilisten met een shuttlebus of met een connector naar de luchthaven zou voeren.
Het gehele project zou minstens 100 miljoen euro kosten want om die toegangsweg te bouwen moeten immers tal van bedrijven worden onteigend, een tunnel gegraven onder de Leuvense steenweg en een ondergrondse parking gebouwd.
De gemeente Zaventem verzet zich al jaren tegen dit project. Het betekent de aantasting van één van de laatste open ruimte gebieden in Zaventem en zadelt de gemeente op met een nieuwe autostrade vlak bij de woonkern.
In het Gemeentelijk Stuctuurplan Zaventem is dit tracé totaal verworpen ook door de inwoners van de gemeente tijdens het openbaar onderzoek hierover.
Technisch is het ook een zwaar probleem omdat deze autostrade zou worden gebouwd vlak onder de start-en landingsbaan 01/19 ( de vroegere 20) en naast de HST-route Brussel-Luik. Om veiligheidsreden heeft Brussels Airport (de vroegere Regie der luchtwegen) zich in het verleden hiertegen uitgesproken.

VOKA- dierecteur Hegge spreekt hier in eigen naam en geeft de indruk dat die toegangsweg op termijn kan worden gerealiseerd maar niemand steunt hem hierin. Noch de Vlaamse overheid, noch de gemeente Zaventem , noch de bedrijfsleiders van de zone Zaventem-Zuid die zullen moeten herlokaliseren. De onteigening van de Toyata-site, die in Nossegem hun Europees hoofdkwartier heeft inzake research ( recentelijk werd een nieuwe testbaan gebouwd en werden honderden nieuwe personeelsleden aangeworven) zou een zware slag toebrengen aan het internationaal vertrouwen van Zaventem als locatieplaats voor internationale ondernemingen. Ook de toegang tot de bedrijvenzone met o.m. IKEA zou met die autostrade worden gehypothekeerd en leiden tot onoplosbare mobiliteitsproblemen.

Volgens Van Rompuy moet de Vlaamse overheid dringend werk maken van de optimalisering en herinrichting  van de  Brusselse RING met een scheiding van het doorgaand verkeer en het verkeer naar de luchthaven via een parallelle route in het kader van de werken van de verbreding van de RO. De start van deze werken werd beloofd voor 2016 maar het ziet er naar uit dat hier weer vertraging opzit. Ook de kostprijs 350 miljoen in de zone Zaventem zou een probleem zijn. Door het lang talmen stapelen de problemen in de luchthavenregio zich op. Van Rompuy hoopt dat men niet dezelfde weg opgaat als de Oosterweelverbinding in Antwerpen.