Tax shift in Kamer

CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy heeft woensdag in Commissie Fin. van  de Kamer nog eens de krijtlijnen geschetst van hoe een taxshift er voor zijn  partij moet uitzien. Van Rompuy pikte daarmee in op de recente pleidooien  van coalitiepartners Open Vld en N-VA om opnieuw te besparen bij de overheid  en de sociale zekerheid. “Geen sprake van nieuwe inspanningen in 2015”,  waarschuwde Van Rompuy. De uitlatingen van de CD&V’er waren duidelijk niet  naar de zin van Luk Van Biesen (Open Vld).
De Kamercommissie Financiën en Begroting, die Van Rompuy voorzit, buigt  zich woensdag voort over de begrotingscontrole. “Hebt u een amendement?”,  richtte een ontevreden Van Biesen zich tot Van Rompuy. Hij vond het niet  kunnen dat de Vlaamse christendemocraat het debat over de begrotingscontrole  aangreep om zijn voorstellen op tafel te gooien. “Dit heeft niet veel te  maken met de begroting. Dit heeft geen toegevoegde waarde en is een beetje  gratuit”.
Van Rompuy zei tegen Van Biesen dat hij “geen lessen te krijgen heeft inzake  Parlementaire deontologie”.

Eric Van Rompuy stelde dan weer dat het parlement de plaats is waar het  politieke debat thuishoort. Hij merkte op dat anderen oproepen tot  discretie, maar intussen uitspraken doen in de media of op  partijbijeenkomsten.
“Het is effectief logisch dat, als men in alle pretparken en  dierentuinen in ons land uitspraken doet, we er ook over moeten kunnen  praten in het parlement. Het is logischer dat we erover praten in de  commissie Financiën dan in de Schorre, Planckendael of Plopsaland”, verwees  Kristof Calvo naar de gezinsdagen die Vlaamse partijen recent organiseerden.

Eric  Van Rompuy riep op tot een budgettair neutrale taxshift in 2015.

Nieuwe besparingen bij de overheid of de sociale zekerheid kunnen in 2016 thema van discussie zijn, maar “niet in het kader van de begrotingscontrole  of de  taxshift”, luidde het. Van Rompuy vindt niet dat de taxshift een hervorming  van de personenbelasting, en met name van de tarieven, moet inhouden. Hij  acht de tijd niet rijp om forse lastenverlagingen door te voeren die niet  zou gedekt zijn. “Geen taxcuts, geen bijkomende saneringen”, onderstreepte  hij. De lagere lasten op arbeid moet worden gecompenseerd door hogere BTW,  meerwaardebelasting en eco-belastingen zodat globaal genomen de fiscale en  parafiscale druk gelijk blijft. Hij verheugt zich over de stellingname van  UNIZO  maar gaf scherpe kritiek op VOKA.

De taxshift moet voor de CD&V’er helpen de concurrentiekracht van de  ondernemingen een duw in de rug te geven. Die zou, meer dan de koopkracht,  helpen de economische groei te verhogen. “Het zijn de jobs, niet de  koopkracht, die de economie zullen herlanceren”, aldus Van Rompuy, die  aandrong op een “evenwichtige” taxshift.

Begrotingsminister Hervé Jamar (MR) probeerde “de kerk in het midden  te houden”. Het is niet omdat een lid van een partij uitspraken doet, dat de  regering dat zal doen, of omgekeerd, luidde het. Jamar herhaalde dat de  regering in alle discretie aan de taxshift voortwerkt en merkte op dat  “diegenen die uitspraken hebben gedaan, geen deel uitmaken van de regering”.
( BELGA)