Lik op stuk

Ik ga dit weekend niet in herhaling vervallen. Anderen hebben deze week het ware gelaat van De Wever ontmaskerd. Hij is groot geworden door polarisatie: tegen de Walen, tegen de PS en Di Rupo, tegen de vakbonden, tegen de culturele wereld. Vandaag zoekt hij naar tegenstellingen met de migrante gemeenschappen zoals de Berbers om zich duidelijk te positioneren. De Wever is steeds electoraal bezig en wil met deze verklaringen de samenleving opnieuw verdelen over het integratie-en migrantenprobleem om de (ex-) Vlaams Belang-kiezers  blijvend aan zich binden.

Ook voor het Parlement toont hij grote minachting. Hij neemt nooit deel aan debatten en blijft provocatief afwezig na elke rel in de media. De Wever is alleen met zichzelf bezig en wil boven alles zijn machtsbasis in Antwerpen en Vlaanderen bewaren en daarom zoekt hij de conflicten op. Eén tegen allen. Dat is zijn waarmerk.  Zo zit hij in mekaar en zolang zijn strategie succes kent zal hij die niet veranderen.

Charles Michel heeft  deze week opnieuw een kans  gemist om zich duidelijk op te werpen als de leider van deze coalitie. Hij is “een beetje beu” dat debatten worden gevoerd buiten het regeerakkoord. Terecht maar waarom geeft hij De  Wever geen lik op stuk? Zolang hij dit niet doet, blijft hij de schaduwpremier. 2 weken terug kreeg ik de wind van voren omdat ik op deze blog beweerde dat Michel niet de échte premier was. Nu lees ik  die vaststelling in alle krantentitels. Deze Regering levert goed werk op sociaal-economisch en budgettair vlak. Dit wordt evenwel gehypothekeerd door de constante profilering van De Wever. “Quousque tandem abutere, Bart Dewever (Catilina), patientia nostra”.  Hoelang nog, Bart Dewever, zult ge ons geduld misbruiken?

Deze boodschap zou Charles Michel moeten meegeven aan BDW  en dit citaat van Cicero ( lievelingsauteur van BDW) uit zijn Catilinarische redevoeringen kan daarbij behulpzaam zijn…

Wie ik dit weekend ook lik op stuk heb gegeven is mijn andere “vriend” uit de tijd van BHV Olivier Maingain . Hij is Burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe en ik ben schepen van Ruimtelijke Ordening en Vlaams karakter van zijn buurgemeente Zaventem. In die hoedanigheid ben ik met hem in debat over materies in Zaventem waar hij zich als Burgemeester van een naburige Brusselse gemeente wil mee moeien. Hij wil opnieuw de communautaire oorlog in de Vlaamse Rand en zoekt de conflicten op met de Vlaanderen.

Hij ondersteunt met het budget van zijn Vlaamse schepen in Sint-Lambrechts-Woluwe het platform www.citoyensdezaventem.be. Tevens verspreidt hij in zijn gemeente via het officiële infoblad  geruchten dat Zaventem en De Lijn megalomane projecten hebben op de grens tussen Sint-Lambrechts-Woluwe en Zaventem.

Hierbij mijn reactie als schepen in Zaventem.

CITOYENS DE ZAVENTEM

Schepen van Vlaams karakter en integratie, Eric Van Rompuy, is verbolgen over het pamflet dat vandaag in alle bussen van Zaventem is verspreid waarin propaganda wordt gemaakt voor de website   www.citoyensdezaventem.be. Hij noemt het een “cynische provocatie” en verdenkt Burgemeester Maingain van Sint-Lambrechts-Woluwe ervan hierachter te zitten met  geld van de Vlaamse schepen van SLW .

In het pamflet wordt het nieuw platform voorgesteld dat de Franstaligen in Zaventem moet helpen om hun rechten als “citoyens” de Zaventem uit te oefenen.

In het pamflet kunnen we lezen dat de Franstaligen zich “gediscrimineerd” voelen.

Op hun website  stellen de Francophonen: “ces discriminations nous n’en voulons pas: nous  ne voulons pas devenir des sous-citoyens.”

Ze roepen op om discriminaties te melden: “ce site existe pour rappeler vos droits de citoyens en surtout vous aider à mieux les assumer”.

Volgens Van Rompuy worden de taalwetten in Zaventem correct toegepast. Deze laten geen “faciliteiten” toe aan de Franstaligen in hun contacten met de gemeente.
Ze noemen op hun website ook initiatieven van de gemeente zoals het Cultureel Centrum en “Zaventem aan Zet” ( “ce gadget”) discriminerend omdat de voertaal hier uitsluitend  het Nederlands is.
Volgens Van Rompuy kunnen ze op hun website niet hard maken waar “fundamentele rechten” van Franstaligen zouden worden geschonden.

Het initiatief (en de persoonlijke uitgever van het pamflet) is   genomen door Patrick Van Cauwenberghe , de vroegere fractieleider van UNION DES FRANCOPHONES in de gemeenteraad van Zaventem en die nu blijkbaar in  Sint-Lambrechts-Woluwe woont.

Van Rompuy verdenkt  de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ervan achter dit initiatief te zitten.

In november 2013 maakte Burgemeester Maingain ( FDF) immers bekend dat met het budget van de Vlaamse schepen – 100.000 euro – steunmaatregelen te zullen nemen in de Rand. Er werd toen melding gemaakt van een website om Franstaligen wegwijs te maken in de administratieve regels van de Vlaamse gemeenten in de Vlaamse Rand. Ook kondigde Maingain aan dat deze website “Citoyens de Zaventem” zou worden ondersteund  met middelen van het budget van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. “ Maingain gebruikt gemeentelijk geld van SLW en dan nog wel van de Vlaamse schepen om het Vlaams karakter van Zaventem aan te vallen”. Van Rompuy vindt dit een provocatie en vraagt aan de Nederlandstalige ministers in de  Brusselse Regering dat ze hierover een onderzoek zouden instellen en als voogdijoverheid deze toelage door de gemeente SLW aan initiatieven buiten Brussel en in de Vlaamse Rand te verbieden.

Volgens Van Rompuy kreeg hij vandaag al heel wat reacties binnen van inwoners van Zaventem die deze provocaties niet nemen. “ Maingain zoekt opnieuw het communautaire vuur in de Vlaamse Rand aan te wakkeren na de splitsing van BHV”.

 

GEEN SPRAKE VAN BUSDEPOT IN SINT-STEVENS-WOLUWE. VAN ROMPUY NEEMT DE BESCHULDIGINGEN VAN MEGALOMANIE NIET.

In het gemeentelijk info-blad (maart 2015) van Sint-Lambrechts-Woluwe beweert Burgemeester Maingain dat het Vlaams Gewest van plan is om op de grens van Sint-Lambrechts-Woluwe en Zaventem een busdepot van de LIJN te bouwen in de Hof ten Berglaan in Sint-Stevens-Woluwe die het bestaande busdepot in de Paduawijk moet vervangen. La liste du Bourgemestre spreekt van “ la mégalomanie de la société de LIJN”.

Het voorstel om een busdepot te bouwen op de Hof ten Berglaan gaat terug op een studie van het bureau STRATEC gemaakt in 2009 in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van een reconversie van de buurt van de Reyerslaan en de Marcel Thirylaan in Evere en Schaarbeek.
Deze studie pleitte ook voor het terugbrengen van het aantal rijstroken op de E40 tussen SSW en de Reyerslaan-Kortenbergtunnel om van de autostrade in die zone een groene stadsboulevard te maken ( de GATEWAY). Om het openbaar vervoer te stimuleren werd voorgesteld om de Tollaan in SLW en de Hof ten Berglaan in SSW weer met elkaar te verbinden door een viaduc over de E40, die het nieuwe entrepot van de LIJN en de bedrijvenzone van de GOMB zou bedienen. Het nieuwe viaduct zou ook een rechtstreekse afrit  van de Marcel Thirylaan op de E40  en de stadsboulevard Reyers richting uitgang van de stad mogelijk maken.

Volgens Burgemeester Maingain is deze studie terug actueel en zou het Vlaams Gewest hiervoor vragende partij zijn.

Volgens Eric Van Rompuy, schepen van Stedenbouw in Zaventem, is dit totaal uit de lucht gegrepen en wil de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe hier een communautaire zaak van maken. “ Les autorités politiques flamandes se proposent de placer à l’extrême limite de leur territoire ce qu’elles n’accepteraient pas en tout autre lieu de Zaventem ou de la périphérie. Une preuve de plus que les limites arbitraires qui enferment Bruxelles dans son carcan sont la plus grave erreur des partis francophones qui ont accepté la scission de BHV sans exiger l’indispensable élargissement de Bruxelles.”

In 2012 heeft de gemeente Zaventem in reactie op de studie van STRATEC duidelijk gemaakt dat er voor haar  GEEN BOUWTOELATING zal gegeven worden voor de bouw van een busdepot op de Hof ten Berglaan. Het busdepot zou 1 hectare groot zijn. Deze zone situeert zich in landbouwgebied naast de E40. Ook is de gemeente niet van plan om de 5 woningen die nog staan op de Hof ten Berglaan ( na de bouw van de E40 in 1970) te gaan onteigenen. Dat busdepot op grondgebied van Zaventem zou bovendien tot bijkomende overlast zorgen voor de bewoners van de Leuvense steenweg.
De LIJN is daarenboven  zeker geen vragende partij voor dit project en de toenmalige minister van Mobiliteit Crevits heeft zich in het Vlaams Parlement reeds uitgesproken tegen de “Reyersboulevard”. Deze staat haaks op de geplande verbreding van de Brusselse Ring en zou de files op de E40 tussen Leuven en de buurt van de Reyerslaan-Meiser alleen doen toenemen.

Eric Van Rompuy betreurt de stemmingmakerij  over “ mégalomanie”van  Burgemeester Maingain en zijn schepencollege via een gemeentelijk blad WOLU-info dat enkel bedoeld is om de Vlaams gemeente Zaventem en het Vlaams Gewest in een negatief daglicht te stellen. Hij vindt dit onaanvaadbaar omdat Maingain hierdoor poogt zijn “oorlog” met de Vlaamse buurgemeente opnieuw te voeren na zijn nederlaag in BHV.