Tax shift

In een interview in Het Nieuwsblad heeft Eric Van Rompuy het opnieuw over de tax shift.

“CD&V staat niet afkerig tegenover de speculatietaks die het VBO voorstelt, maar noemt het net zoals de vakbonden geen alternatief voor een vermogenswinstbelasting. Over die rijkentaks haalt Kamerlid Eric Van Rompuy ook zwaar uit naar Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. ‘We hebben het gehad met haar bevelen en haar lacherig gedoe.’ hannes cattebeke

‘Een speculatietaks kan een element zijn van een belastingverschuiving, maar daarmee is de vermogenswinstbelasting niet van de baan.’ Dat is het antwoord van Eric Van Rompuy, voorzitter van de CD&V-werkgroep over de tax shift, op het voorstel van VBO-topman Pieter Timmermans. De ondernemersvereniging had gehoopt om met een eigen alternatief voorstel de wind uit de zeilen te halen van een zogenaamde rijkentaks.

‘Ook tijdens de regeringsonderhandelingen

hadden wij ons voorstel al eens op tafel gelegd’, zegt Timmermans. De belasting op de meerwaarde van beursgenoteerde aandelen zou maximaal 25 procent mogen bedragen. ‘En om echt speculatie aan te pakken mag de termijn tussen aan- en verkoop niet langer zijn dan drie maanden. Het idee is gesneuveld tijdens de formatie toen er plots plannen circuleerden om die periode uit te rekken tot vier jaar. Dan pak je niet langer de speculatie aan, maar bestraf je diegenen die willen investeren.’

‘Rutten bepaalt niet alles’

Zowel de vakbonden als CD&V zien wel iets in zo’n taks, maar ze vinden het onvoldoende. Open VLD benadrukt dat er momenteel al een speculatietaks bestaat, ook al is voorzitster Gwendolyn Rutten bereid om te onderzoeken of er nog een andere taks mogelijk is. In elk geval staan de liberalen minder afkerig tegen het voorstel van VBO dan tegen een belasting op vermogen of vermogenswinst. Rutten verwijt coalitiepartner CD&V dat ze niet eens weten wat ze bedoelen met een vermogenswinstbelasting.

‘We schrijven in onze werkgroep van technici en parlementairen geen voorstel dat te nemen of te laten is’, zegt Van Rompuy. ‘Wij zullen onze nota’s overhandigen aan onze vertegenwoordigers in de regering en net zoals iedereen wachten op het voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Mevrouw Rutten weet inderdaad wél goed wat ze wil: namelijk niets. Zij is er ten gronde tegen en haalt er dan allerlei
argumenten bij. We hebben het gehad met haar bevelen en haar lacherig gedoe. Ze moet niet doen alsof zij bepaalt wat wel en niet kan in deze regering. CD&V is niet de grootste partij in deze coalitie, maar we zijn wel incontournable en we zullen niet rusten vooraleer ook de rijken hun steentje bijdragen.'”

hannes cattebeke ■