Tax shift (1)

Eric Van Rompuy blijft de eeuwige opposant, ook als voorzitter van de Kamercommissie Financiën en lid van de meerderheid. “Als ik niet oplet, dan zetten de N-VA’ers mij nog aan de deur”, lacht hij.

Waarom blijft CD&V voor de vermogenswinstbelasting ijveren?

“Wij willen het signaal geven aan N-VA dat die tax shift er moet komen. Die staat in het regeerakkoord en valt niet te negeren. Het rechtvaardigheidsgevoel zit in de genen van onze partij. Als dat op de helling staat, dan komt de essentie van onze partij in gevaar.”

Werd de druk van onderen uit te groot? Wil CD&V niet vooral een signaal geven aan de achterban?

“Dit is geen zaak van ACW’ers tegen niet-ACW’ers. Ik ben geen ACW’er. Koen Geens, Kris Peeters en mijn broer ook niet. Wij pleiten allemaal voor een vermogenswinstbelasting omdat die past binnen het abc van de christendemocratie.
“Wij zijn niet meer de brede volkspartij. Maar we willen niet de ambitie loslaten om rekening te houden met de draagkracht van iedereen – arbeider, zelfstandige of bediende. We mogen onze kern niet verloochenen. Dat leeft in alle geledingen. Een regering met CD&V moet breed gedragen zijn. Wij leven niet in het luchtledige.”

Had CD&V het harder moeten spelen tijdens de onderhandelingen?

“Tja, ik zat niet rond de tafel. Als je onderhandelingen voert, dan zit je in een bunker en kun je moeilijk de maatschappelijke gevolgen inschatten. N-VA heeft bepaalde eisen, zoals de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, laten vallen. Laat ons ook niet vergeten dat wij een gunstige regeling voor Arco uit de brand hebben gesleept.”

Heeft uw partij het verzet onderschat?

“De reacties zijn veel heviger dan verwacht. Veel mensen begrijpen niet waarom de besparingen hen wel treffen en anderen niet. Zaken als de gemeenschapsdienst voor werklozen of de bruggepensioneerden die terug moeten komen uit het buitenland zijn op zich verdedigbaar, maar in zijn geheel vallen ze zwaar. We moeten meer een evenwicht vinden. De solidariteit moet nog groter worden.”

Vandaag komt het rapport van het Rekenhof in uw commissie Financiën. Deelt u haar kritiek? Heeft de regering slecht gerekend?
“Het gaat er niet om of er slecht is gerekend of niet, het gaat erom hoe ver de regering wil gaan in de sanering van de overheidsfinanciën. Het rapport waarschuwt dat bepaalde departementen, zoals defensie, in de problemen geraken. Daarop zal de regering een antwoord moeten geven.”

Is dit niet pijnlijk voor een regering die zweert bij budgettaire orthodoxie?

“Nee. Die rapporten brengen de regering nooit echt in een lastig parket.”

TINE PEETERS  (De Morgen)