Kakofonie

Vermogenswinstbelasting – “Ook ik weet niet meer waar men naartoe gaat”, zegt Eric Van Rompuy
BRUSSEL 18/11 (BELGA) = Ook binnen de meerderheid is het lang niet voor iedereen duidelijk welk standpunt de federale regering nu juist aanhoudt over de tax shift en een eventuele vermogenswinstbelasting. “Ik persoonlijk weet ook niet meer waar men naartoe gaat”, zei voorzitter van de Kamercommissie Financiën Eric Van Rompuy (CD&V) dinsdag, na de uiteenlopende uitspraken van verschillende ministers de voorbije dagen.
De oppositie grijpt de hoorzittingen met ministers in de Kamer dezer dagen aan om de “kakofonie” binnen de federale meerderheid aan te kaarten. “Op één dag tijd hoorden we vier verschillende verklaringen”, hekelde sp.a-fractieleidster Karin Temmerman dinsdagochtend. Iets wat premier Charles Michel prompt tegensprak. Een verschuiving van de lasten zal besproken worden binnen de regering, verzekerde hij voorts.
Ook binnen de meerderheid ziet echter niet iedereen er nog klaar in. Zo drong Eric Van Rompuy – voorzitter van de Kamercommissie Financiën – expliciet aan op duidelijkheid bij aanvang van de beleidsverklaring van financieminister Johan Van Overtveldt (N-VA). De CD&V’er betreurt de “stortvloed” aan verklaringen in de media en gaf toe ook zelf niet meer te kunnen volgen.
“Ik hoop dat u klaarheid schept over de positie van de regering”, zo verwelkomde Van Rompuy de N-VA-minister. “Ik vind dat er van onze minister van Financiën een statement moet komen. Het zou surrealistisch zijn om over de beleidsnota te spreken, terwijl dat thema waar de kranten vol van staan niet aan de orde zou zijn.”
Op het antwoord van minister Van Overtveldt blijft het evenwel nog even wachten. De parlementsleden waren nog bezig met het afvuren van hun vragen toen de minister omstreeks 18.30 uur weg moest. Woensdagochtend om 10.00 uur wordt de discussie verder gezet.
Intussen maakte de oppositie wel al heel wat grieven over. Naast de onduidelijkheid over een mogelijke vermogenswinstbelasting kreeg Van Overtveldt vragen voorgeschoteld over de “vermeende jobs die de indexsprong zou moeten opleveren”, de regeling voor de Arco-coöperanten en de mate waarin fiscale fraude zal kunnen worden bestreden als gesnoeid wordt in de werkingsmiddelen van de betrokken diensten.
Wat ook met de autonomie van de fiscus en de Bijzondere Belastinginspectie, vroeg de PS zich af? De regering wil een “structureel en onafhankelijk orgaan” oprichten om te waken over de uniforme toepassing van de fiscale regels door de verschillende controlediensten, inclusief de BBI. Maar dat zou ook vertegenwoordigers tellen van de cijferberoepen, advocaten en de financiële sector. “Dat zijn de mensen die zelf dergelijke fiscale constructies opzetten”, zo toonde PS’er Ahmed Laaouej zich nog “zeer bezorgd”. ./. KNS/

./.
181930 NOV 14