Eric Van Rompuy, federaal volksvertegenwoordiger en inwoner van Sterrebeek, is verbolgen over de stellingnames van het zgn. nieuwe Consortium Oostrand  dat bestaat uit  een aantal actiegroepen uit het Brusselse Gewest en zgn. Solidair Tervuren-Overijse. Deze actiegroepen stelden gisteren een...
Volgens het Rekenhof is het bijzonder moeilijk  om de opbrengst van de meerwaardebelasting te ramen gelet op de gehanteerde hypothesen en de volatiliteit van de financiële markten. Ze besluiten dat er geen geloofwaardige budgettaire impact kan worden gemaakt van mogelijke...
Koning Filip en Eerste Minister Michel waren scherp in hun veroordeling van Trump. Ook Wouter Beke was gisteren duidelijk in de Tijd:  “ Ben ik hysterisch als ik zeg dat ik mij oprecht zorgen maak? Als ik zeg dat...