Gisteren werd Wim Soons verkozen tot voorzitter van JongCD&V. Het doet mij terugdenken aan bijna 38 jaar geleden toen ik in oktober 1977  nationaal voorzitter werd van de toenmalige CVP-Jongeren. Het was nog de tijd dat Wilfried Martens partijvoorzitter...
Actualiteitsdebat in de plenaire vergadering van de Kamer op 26 februari 2015. Eric Van Rompy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, mijn vraag gaat over de fameuze omzendbrief, die geen omzendbrief blijkt te zijn maar een interne...
Vanmiddag nam ik deel aan de TV- debatten op RTBF (Mise au point) en RTL (Contoverse) over Swissleaks. Zoals verwacht werden het geanimeerde debatten waar de oppositie poogde te bewijzen dat de strijd tegen de fraude geen prioriteit meer...
De weekendkranten hebben weer hun “incident” opgeleverd. In  De TIJD verklaart minister Van Overtveldt dat de taxshift in de eerste plaats een verschuiving moet inhouden van de lasten op arbeid naar consumptie. Hierbij geeft hij de indruk dat een...
Eric Van Rompuy vindt uitspraken minister onaanvaardbaar BRUSSEL 22/01 (BELGA) = Kamerlid Eric Van Rompuy van coalitiepartner CD&V heeft donderdag in de Kamer fors uitgehaald naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Van Rompuy noemde het “onaanvaardbaar” dat...
In De Tijd verscheen een stuk van Kaaiman over de familie Van Rompuy. “Kaaiman heeft een nauwe band met de familie Van Rompuy. Omgekeerd geldt dat minder. Wij hebben nog les gehad van vader Vic Van Rompuy, boden troost...
In een interview in Het Nieuwsblad heeft Eric Van Rompuy het opnieuw over de tax shift. “CD&V staat niet afkerig tegenover de speculatietaks die het VBO voorstelt, maar noemt het net zoals de vakbonden geen alternatief voor een vermogenswinstbelasting....
Kamerlid Eric Van Rompuy noemt de jongste uitspraken van Bart De Wever over CD&V onaanvaardbaar. In De Morgen zegt hij hierover in een interview: “Wij deloyaal? Dat gaat er ver over!”. Sociaal overleg “Het overlegmodel is voor CD&V essentieel,...