Eric Van Rompuy, My last five years

Eric op Facebook

15Apr14

In de aanloop naar de verkiezingen, kan je Eric de hele campagne volgen op zijn Facebookpagina:

https://www.facebook.com/ericvanrompuy

Primus

10Apr14

PRIMUS van het parlement

Alle federale en Vlaamse parlementsleden vonden bij de start van de paasvakantie hun rapport in ‘De Morgen’.
Wie de beste parlementair van de afgelopen legislatuur is, mag u zelf beslissen op http://www.demorgen.be.
Opdat u een weloverwogen keuze kunt maken, stellen wij de genomineerden voor de TOP 1O uitgebreid voor.

Eric Van Rompuy Vlaams Parlementslid CD&V

1. Op welke verwezenlijking bent u het meest trots?

“Op de staatshervorming en de splitsing van B-H-V. Ik was in 1999 fractieleider toen het Vlaams Parlement vijf resoluties goedkeurde met het oog op een nieuwe staatshervorming. Vijftien jaar later is de staatshervorming eindelijk gelukt. Ze geeft het Vlaams Parlement voor 10 miljard euro extra bevoegdheden. “In 2004 liet ik door het Vlaams Parlement een resolutie goedkeuren over de hoogdringende splitsing van B-H-V. Ook die is nu gerealiseerd. Ik ben fier dat ik daaraan heb meegewerkt, want het dossier heeft de Belgische politiek jarenlang verlamd.”

2. Wat wil u tijdens de volgende legislatuur bereiken?

“Na bijna 30 jaar moet ik helaas mijn geliefde Vlaams Parlement verlaten. Net op een moment dat het zo interessant wordt. Ik hoop dat de Vlaamse partijen ernstig zullen debatteren over al die nieuwe Vlaamse bevoegdheden: woonbonus, kindergeld, het activeringsbeleid van de RVA,... Er moet voor meer dan 10 miljard euro aan bevoegdheden worden ingevuld, dat is niet makkelijk. In Welzijn en Onderwijs zullen de middelen meer dan nodig zijn. “Op het federale niveau worden de budgettaire problemen loodzwaar. We moeten 12 miljard euro vinden om een evenwicht te bereiken. Die discussie gaat terug op de fundamenten van onze sociale zekerheid, zoals de pensioenen. Hopelijk kunnen we dat op een sociaal rechtvaardige manier.”

3. Wie verdient volgens u de prijs van beste parlementslid?

“Lode Vereeck (LDD) steekt er toch bovenuit. Voor iemand die net in het parlement kwam, en vanuit een piepkleine fractie, heeft hij het heel goed gedaan. In één adem wil ik ook Mieke Vogels (Groen) noemen. In de commissie Welzijn is het haar gelukt om zwaar te wegen op de discussies, ook al ging ik niet met haar akkoord. Vogels is een parlementslid van de oude stempel, maar ze schuwt het debat niet. En dat heb ik de voorbije legislatuur toch wat gemist. In de meerderheid scoren Bart Martens (sp.a) en Koen Van den Heuvel (CD&V) ook goed.”

4. Heeft u tips voor uw minder succesvolle collega’s?

“Wees aanwezig, zowel fysiek als mentaal. Je kunt alleen een rol spelen als je er ook echt bent. Vaak zitten parlementsleden op het tipje van hun stoel om zo snel mogelijk te kunnen vertrekken. Maar het helpt niet als je heel de tijd op je laptop zit te tokkelen. Je moet kunnen inpikken en repliceren op wat de andere parlementsleden zeggen. De huidige laptopgeneratie voert het debat veel te weinig. “Je moet geen vragen stellen, maar wel dé vraag. Het gaat niet over de kwantiteit, maar over kwaliteit van de parlementaire vragen. Tegenwoordig passeren in elke commissie twintig tot dertig vragen waar geen haan naar kraait. Het gaat te veel over de statistiekjes: ‘op hoeveel vragen staan er op mijn teller’?”

Beste Vlaamse Parlementsleden

05Apr14

Eric Van Rompuy (Zaventem, 65, CD&V) ***(*)

Op 25 mei: 3de plaats Kamer Vlaams-Brabant

• Gestelde vragen: 118
• Wetgevende initiatieven: 48  

Behartigde geen dossiers meer, maar erg gewaardeerd als commissievoorzitter Financiën. Wist het debat ook in andere commissies of in de plenaire zitting keer op keer te kruiden of zelfs te maken. Een kans om coalitiepartner N-VA te jennen werd zelden onbenut gelaten. Zijn gedwongen vertrek is een verlies voor het makke Vlaams Parlement. Nam rol van elder statesman met verve op. Durft tegen de stroom in te roeien en doet dat met plezier tegen de eigen partij en regering. Een voorbeeld voor vele jongere parlementsleden. Als je hem bezig hoort, ben je geneigd ook echt te geloven dat het vroeger beter was. 


IN DE MORGEN WERD IK VANDAAG VERKOZEN BIJ DE TOP 10 VLAAMSE PARLEMENTSLEDEN
Op de website van DE MORGEN kan gekozen worden tussen de top 10 vlaamse volksvertegenwoordigers. Misschien kunnen jullie ook uw stem uitbrengen ?

Bedankt

Eric Van Rompuy

Het rapport: wie was het beste Vlaamse parlementslid. Dit zijn onze 10, U beslist wie wint http://www.demorgen.be/dm/nl/30460/Politiek-rapport-2014/article/detail/1839059/2014/04/05/Het-rapport-wie-was-het-beste-Vlaamse-parlementslid-van-de-afgelopen-legislatuur.dhtml

Blij met score

26Mar14

In het rapport van De STANDAARD over het Vlaams Parlement kreeg ik een score van 6,5. Hiermee behoor ik net bij de top 10 van de 125 Vlaamse Parlementsleden.
“Ik ben blij dat ik na 30 jaar Parlement nog steeds behoor bij de top 10”.

DS schrijft hierover:

De last five years die Eric Van Rompuy voor zichzelf had uitgezet, zijn dan toch niet de laatste 5 jaren geworden. Hij heeft er opnieuw zin in gekregen als vrijbuiter van zijn fractie.Van Rompuy heeft geen concrete dossiers meer. Maar hij is wel voorzitter van de Commissie Algemeen Beleid en Financiën en wordt vooral gewaardeerd voor zijn strijdlust in debatten en zijn politieke analyses.
Van Rompuy spreekt vanuit zijn christendemocratische buik en dat werkt. Bij Linda Dewin en haar programma Villa Politica is hij dan ook terecht kind aan huis”.

In Villa politica van vandaag kunt u zijn interview met Linda Dewin bekijken en beluisteren:

http://www.deredactie.be/permalink/2.32680?video=1.1921569

In Terzake EVR over hetzelfde onderwerp:

http://www.deredactie.be/permalink/2.32689?video=1.1921848

35 jaar campagnes EVR

24Mar14

35 JAAR VAN ROMPUY CAMPAGNES: EEN OVERZICHT VAN 11 BEWOGEN KIESSTRIJDEN.


JUNI 1979 EUROPEES PARLEMENT eerste opvolger 63.800 stemmen


Het waren de fameuze verkiezingen met 1 miljoen stemmen voor Leo Tindemans. Het was tot nu toe de mooiste campagne die ik voerde. Ik mocht op alle CD&V- meetings spreken juist na het optreden van Will Tura (” omdat ik Vlaming ben”) en voor de toespraak van Tindemans. De zalen en tenten zaten afgeladen vol voor Tindemans ( tot 2000 man) en nooit heb ik zoveel entoesiasme ervaren op een kiesmeeting. Als nationaal voorzitter van de CVP-Jongeren kon ik op een geweldige steun van onze lokale ploegen in heel Vlaanderen rekenen en mijn eerste affiches werden wild geplakt op alle mogelijke borden, telefoonpalen en zelfs bushokjes. Spontane wildplakkerij was nog toegelaten en niet te temperen. Politiek was ik in die dagen bekend als de “arrogante” Vlaming die zei dat het FDF uit de regering Martens moest worden gezet. De toenmalige voorzitter van het FDF, Antoinette Spaak, had hierover aan Tindemans als CVP-Voorzitter een publieke brief geschreven waarin ze vroeg om mij het zwijgen op te leggen.Tindemans liet deze voorzet niet aan hem voorbijgaan en antwoordde op het CVP-Jongeren Euroforum te Meise in april 1979 prompt dat hij hier niet zou op ingaan. Antoinette njet. Hiermee was mijn campagne gelanceerd. Tindemans haalde 1 miljoen stemmen maar op de hitparade in Vlaanderen werd ik met 63.800 stemmen vierde na Tindemans, Van Miert en Willy De Clercq maar voor De Croo en Willy Claes.


NOVEMBER 1981 KAMER BHV vijfde plaats 10.400 stemmen


In november 1981 leed de CVP haar zwaarste nederlaag sinds haar ontstaan. We zakten weg van 43% naar 31%. Ik stond vijfde op de kamerlijst in BHV maar ondanks een mooie persoonlijke score van meer dan 10.000 stemmen haalden we in onze kieskring maar 4 verkozenen (een verlies van 2 kamerzetels). Ik was toen in mijn gloriejaren bij de CVP-Jongeren maar werd mee weggeveegd door de ongeloofwaardigheid van de CVP na de val van 4 regeringen Martens en de rampzalige regering M. Eyskens. Ikzelf was enorm ontgoocheld en kreeg bovendien van de toenmalige premiers Martens en Eyskens het verwijt dat ik mee de oorzaak was van de val van hun regeringen en het zwaar electoraal verlies.


JUNI 1984 EUROPEES PARLEMENT vijfde plaats 84.000 stemmen


In het najaar van 1981 was ik als opvolger van Tindemans lid geworden van het Europees Parlement maar bij de lijstvorming van 1984 kreeg ik maar de vijfde plaats toegewezen. Martens en Dehaene en het ACW wilde van mij niet weten op de kop van de lijst (deze ging naar de totaal onbekende Bert Croux) en door het spel van de standen en de vrouwen ( Rika De Backer) belandde ik op de strijdplaats.Ondanks een formidabele campagne van de CVP-JO onder het motto (“Eric uw Vlaming in Europa”) en een schitterende score ( 84.000 stemmen) werd ik niet herkozen. CVP viel terug op 4 zetels (een verlies van 3) en ik kon niet meer naar Straatsburg. Opnieuw een zware ontgoocheling maar die “verloren” 84.000 stemmen leverden mij wel een golf van sympathie op bij de militanten en de kiezers.


OKTOBER 1985 BHV derde plaats 14.700 stemmen


Als reactie hierop beloofde CVP-voorzitter Swaelen mij na de verkiezingen van 1984 dat ik bij de volgende Kamerverkiezingen wel een verkiesbare plaats zou krijgen en hij hield woord. Ik kreeg de derde plaats in BHV op de Kamerlijst na De Keersmaeker en Rika Steyaert terwijl de eerste opvolgersplaats op die lijst ging naar minister Jean-Luc Dehaene die toen deelnam aan zijn eerste verkiezingen…CVP won die verkiezingen en steeg opnieuw naar 35%. In BHV behaalden we 6 zetels en met 14.700 stemmen deed ik het beter dan de ministers Steyaert en Dehaene. Mijn slogan toen was: een vechter voor vernieuwing. Na 4 verkiezingen had ik mijn doel bereikt: eindelijk volksvertegenwoordiger.


DECEMBER 1987 BHV derde plaats 10.700 stemmen


Mijn vreugde was van korte duur want als gevolg van de Happart-crisis viel de regering Martens al na 2 jaar en waren er opnieuw verkiezingen in het najaar van 1987. CVP leed een zware nederlaag en we verloren in BHV 2 zetels. Gelukkig stond ik opnieuw derde en werd ik probleemloos herkozen. Ik verloor wel 4.000 voorkeurstemmen in de lijn van de electorale neergang van de partij. Het was ook de tijd van de enorm dure campagnes en de huur van commerciële borden die politici dwongen om financiële steun te zoeken bij firma’s. Een ongezonde praktijk waar in 1990 een einde aan werd gesteld door de wet D’Hoore.


DECEMBER 1991 BHV derde plaats 7.000 stemmen


Het waren de verkiezingen van Zwarte Zondag. CVP viel beneden de 30% en alle mandatarissen verloren massaal persoonlijke voorkeurstemmen. Dehaene haalde na 10 jaar vice-premierschap amper 15.000 stemmen in BHV. Zelf zakte ik terug tot 7.000 stemmen maar door mijn derde plaats kon ik mij in de Kamer handhaven. De ontgoocheling was groot want op parlementair vlak had ik mij enorm ingezet maar de kiezer had dit blijkbaar niet opgemerkt en gewaardeerd. Het leerde mij dat parlementaire inzet electoraal niet beloond wordt als uw partij niet geloofwaardig is.


JUNI 1995 VLAAMS PARLEMENT eerste plaats 23.400 stemmen


Het waren de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaams Parlement maar toch samenvallend met de federale verkiezingen. Ik voerde als CVP-fractieleider in het Vlaams Parlement campagne samen met mijn broer Herman op één affiche met als slogan: het zit in de familie (uitgedacht door Noël Slangen…). CVP won met Dehaene als locomotief deze verkiezingen en in onze regio haalde de Van Rompuy’s een schitterende score met voor mijzelf meer dan 23.000 stemmen in Halle -Vilvoorde (Herman zelfs 26.000). Herman was populairder geworden dan Eric! Mede door die schitterende uitslag waren we “incontournable” als minister en werd ik Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en Media en Herman bleef federale vice-premier en minister van Begroting. Het waren onze electorale piekjaren.


JUNI 1999 VLAAMS PARLEMENT eerste plaats 22.800 stemmen


Het waren de dioxine-verkiezingen. Herman (na het ontslag van Pinxten) en ik waren op dat moment ministers van landbouw in België en Vlaanderen. De uitslag was dramatisch en CVP zakte weg naar 21%. Mijn vier jaar ministersschap werden electoraal niet beloond. Ik handhaafde wel mijn persoonlijke voorkeurstemmen op bijna 23.000 en bleef hierdoor stemmenkampioen in Halle -Vilvoorde maar zoals andere CVP-collega’s deelde ik in de klappen van de dioxine.Tijdens de campagne werden onze affiches besmeurd met besmette kippen en stonden ze symbool voor het einde van een tijdperk. 40 jaar aan de macht en ten onder gegaan aan de kippen…Het werd mijn triestigste campagne en tevens de laatste campagne met Herman op één affiche. Sindsdien vallen de verkiezingen van het VP en de Kamer immers niet meer samen.


JUNI 2004 VLAAMS PARLEMENT eerste plaats 36.000 stemmen


Het waren de eerste kartelverkiezingen met NV-A en Leterme als boegbeeld. Na heel wat perikelen kreeg ik als uittredend oppositieleider in het Vlaams Parlement toch de eerste plaats toegewezen maar het was niet van harte. De verkiezingen werden een succes maar de resultaten waren voor het kartel toch minder goed dan verhoopt. Persoonlijk scoorde ik met 36.000 stemmen in de nieuwe provinciale kieskring Vlaams-Brabant goed maar minder dan Frank Vandenbroucke (46.000 stemmen) en Tom Dehaene die op tweede plaats 44.000 stemmen haalde.Tijdens de campagne deed ik samen met Luc Vandenbrande mijn fameuse “Big Bang” uitspraken, hetgeen mij bijzonder kwalijk werd genomen door de partijleiding hoewel het kartel toen ook ging voor een grote staatshervorming op basis van de 5 resoluties van het Vlaams Parlement. Ondanks mijn deelname aan de regeringsonderhandelingen en na 5 jaar noest oppositiewerk als fractieleider werd ik niet opnieuw Vlaams minister. Kris Peeters werd in mijn plaats minister als niet-verkozene. Hij deed het achteraf schitterend en is nu het CD&V- boegbeeld maar voor mij waren juni 2004 en de weken daarna een bittere pil. Deze bladzijde is nu omgedraaid. Met rancune pest men alleen zichzelf.


JUNI 2009 VLAAMS PARLEMENT derde plaats 25.000 voorkeurstemmen


Als backbencher had ik na het moeilijke jaar 2004 opnieuw mijn plaats ingenomen in het Vlaams Parlement en mij als voorzitter van de commissie Economie en Werk en woordvoerder van mijn fractie in begrotingszaken weer voluit ingezet voor mijn parlementair mandaat. Op mijn Dagboek “Be Free” (in 2008 10.000 bezoekers) heeft iedereen mijn activiteiten en standpunten kunnen volgen. De “arrogante” Vlaming van 1979 stond er terug zoals weleer. Met BHV voelde ik mij terug in mijn CVP-Jongeren jaren. In de franstalige media was ik “le méchant Van Rompuy”.
Ik voerde campagne onder het motto DOORZETTEN ook in moeilijke tijden. Nooit opgeven was mijn boodschap en zeker nu niet als we zien voor welke uitdagingen we stonden op economisch, sociaal en communautair vlak. Deze keer stond ik derde op de CD&V-lijst voor Vlaams -Brabant.  Das Kampfschwein kwam weer in mij los. Spijtig dat ik die foto van 1979 niet meer kon gebruiken “quand j’étais jeune et beau”. Maar de strijdlust was onaangetast. In behaalde bijna 25.000 voorkeurstemmen, op 700 na om rechtstreeks verkozen te worden.

MEI 2014 KAMER derde plaats

In mei ben ik kandidaat van CD&V voor de Kamer in Vlaams Brabant op de derde plaats: de strijdplaats. Na 30 jaar verlaat ik het Vlaams Parlement en hoop in de Kamer mijn parlementair engagement verder te kunnen zetten. Ik zal voluit campagne voeren zoals weleer. CD&V moet een beter resultaat halen als in 2010 wil ik verkozen worden. Ik heb jarenlang geijverd voor de nieuwe kieskring Vlaams-Brabant na de splitsing van BHV. In deze nieuwe kieskring zal ik leven of sterven. Een strijder op de strijdplaats!

Kiezersbedrog

09Mar14

Nu het carnavalsverlof achter de rug is, kunnen de politieke “vijandelijkheden” in het zicht van de verkiezingen hernemen.
N-VA heeft er de laatste weken alles aan gedaan om “salonfähig” over te komen voor de doorsnee Vlaamse kiezer die geen separatist is en huivert voor een hard, a-sociaal neoliberaal beleid.
Hiermee proberen ze de bevolking te misleiden want hun ware intenties hebben ze duidelijk gemaakt op hun congres. Ze pogen nu alles af te zwakken maar na de verkiezingen zullen de maskers afvallen. Ondertussen hebben ze de Vlaamse kiezer op een dwaalspoor gebracht.

Het confederalisme van N-VA is puur separatisme want wat rest er van België als de sociale zekerheid is gesplitst, alle belastingen worden geïnd door de deelstaten en het nationaal Parlement wordt afgeschaft? België wordt nog enkel een tijdelijke parkeergarage voor de openbare schuld die op 25 jaar moet worden afbetaald om dan over te gaan tot de definitieve vereffening van het Koninkrijk.

Omdat de bevolking (nog) niet rijp is voor dit onafhankelijkheidscenario wringt N-VA zich nu in alle bochten om te stellen dat het een lange termijnvisie is maar geen prioriteit na 25 mei. N-VA wil een sociaal-economische federale Regering en enkel een engagement van de Vlaamse en Franstalige regeringspartners om “stappen te doen naar het confederalisme.”

Intussen verklaart hun nieuwbakken N-VA kandidaat Kamerlid prof. Vuye dat hij niet langer gelooft in staatshervormingen. Hij wil los van de Grondwet opereren en de regionale parlementen na 25 mei laten onderhandelen over de toekomst van België. “ We moeten “out of de box” durven denken en werken. Dit land is krom onderhandeld. Er is toch niemand die gelooft dat dat België kan hervormd worden binnen het carcan van bijzondere meerderheden in de nationale parlementen.” Het andere nieuwbakken toekomstig Kamerlid Peter De Roover heeft ook een mooie oplossing voor al onze budgettaire en communautaire problemen : “de stevigste besparing die kan verwenzelijkt worden en een regeling van al onze communautaire geschillen bestaat er in om één overheidsniveau terug te dringen tot het minimum minimorum. De afschaffing van de Belgische Staat is de meest efficiënte oplossing”. Beide heren Vuye en De Roover zullen na 25 mei zitting krijgen voor N-VA in het Belgisch Parlement met als enig doel de bestaande staatsstructuur op te heffen en zichzelf als nationaal parlementslid overbodig te maken. Een nobele ambitie!

Neemt N-VA zijn eigen programma au sérieux of wordt de bevolking hier doelbewust misleid?

Geen enkele Vlaamse partij (buiten N-VA en VB) wil zich principieël engageren om dit “conseparatisme” van De Wever en Weyts te realiseren, zelfs niet in stappen. Ze zullen hiervoor geen bondgenoten vinden. CD&V heeft bij monde van Kris Peeters, Wouter Beke en Koen Geens herhaaldelijk verklaard dat er enkel over de ontwikkeling van onze staatsstructuur kan worden nagedacht in de nieuwe Senaat maar zonder enige resultaatsverbintenis of akkoord over de finaliteit ervan.
De hypocrisie van N-VA over hun intenties inzake staatsstructuren is ongezien. Ze willen de grootste partij worden in een land dat ze niet willen besturen maar willen zich enkel in het federaal bestuursniveau hijsen om het te vernietigen. Niemand gelooft immers dat ze een sociaal-economische regering gaan vormen en de communautaire problemen voor 5 jaar in de koelkast gaan stoppen met de goedkeuring van Peter De Roover en Vuye voor wie België een “ schizofreen land is waarbij onderhandelingen enkel leiden tot inhoudsloze compromissen”.

Ook op sociaal-economisch vlak wringt N-VA zich in alle bochten. Onder het weekend lees ik in de FET dat de N-VA enkel de federale uitgaven wil bevriezen en afstand neemt van de zgn. Moesennorm die zij op hun congres hadden uitgeroepen tot het richtsnoer van hun budgettair beleid.
Moesen stelde voor om de publieke uitgaven in de volgende jaren nominaal te bevriezen op het niveau van 2014. CD&V heeft in haar verkiezingsprogramma hiervan afstand genomen en gesteld dat dit zou leiden tot een sociaal bloedbad zowel in de sociale zekerheid als op het niveau van de deelstaten, die op die manier de pensioenen en lonen van de onderwijskrachten en de welzijnswerkers niet meer zouden kunnen betalen.

Inmiddels heeft Prof. Moesen zijn norm genuanceerd en gesteld dat de uitgaven wel mogen worden geïndexeerd en een reële stijging wel mogelijk moet zijn in de pensioenen, anders is het niet mogelijk de pensioenverplichtingen na te komen.
N-VA gaat nu nog een stap verder en vindt dat de deelstaten ook niet gehouden zijn door de bevriezing maar buiten index hun uitgaven mogen laten stijgen tot een peil waar het evenwicht in de begroting kan worden gerealiseerd.
N-VA heeft het nu nog enkel over de nominale bevriezing van de federale uitgaven maar zegt hier niet bij dat de primaire uitgaven van de federale overhied (zonder rentelast)  in de periode 2011-2014 amper zijn gestegen met 3% bij een inflatie van 6%, d.i. een reële daling met 3% . Dit is veel meer dan voorzien in de Moesennorm. Het federale ambtenarenkorps is in België gedaald met 8% sinds 2009 terwijl het aantal ambtenaren in Vlaanderen met amper 2% is verminderd. En dan maar orakelen over de ontvetting van het Belgisch-PS overheidsapparaat!

De Vlaamse uitgaven zijn in de jaren 2009-2014 nominaal gestegen met 13% of 1% reëel per jaar. Ook in de volgende jaren zal dit nodig zijn om de groeiende behoeften in de welzijnssector, het onderwijs en het wetenschapsbeleid te blijven financieren. CD&V heeft de eerlijkheid gehad dit te erkennen in haar programma en afstand te nemen van de Moesennorm die zou leiden tot een sociaal bloedbad in Vlaanderen en in de sociale zekerheid (waar een reële groei van 1% nodig is om de minimale dienstverlening in de ziekteverzekering te waarborgen).

Wat mij blijft verwonderen is dat N-VA voortdurend inhoudelijke pirouettes maakt en niemand die durft te doorprikken. Ik hoop dat tijdens de campagne eindelijk de maskers gaan vallen want de bevolking heeft niet door dat hier een gigantisch kiezersbedrog in de maak is met zware gevolgen voor haar welvaart.

Wat mij ook heeft geërgerd de jongste dagen is het oplaaien van de discussie over de uittredingsvergoedingen. Vertrekkende parlementsleden worden in de kranten met foto opgevoerd als “publieke dieven” die het Parlement verlaten met een rugzak vol belastinggeld.
Mieke Vogels, die gedurende bijna 30 jaar een uitzonderlijke politica is geweest met een groot maatschappelijk en sociaal engagement, wordt opgevoerd als een soort van” dievegge”. In de pers is het respect voor de inzet van parlementsleden vaak herleid tot nul en bij hun vertrek wordt niet gesproken over de kwaliteit van hun werk en maatschappelijke betekenis maar over hun “zakgeld”.
Zelf zou ik met mijn 31 jaar dienst in aanmerking komen voor het maximumbedrag voor de vertrekpremie maar ik wil absoluut mijn parlementair engagement verder zetten in de Kamer. Ik zal er alles aan doen om verkozen te worden en die vertrekpremie niet te krijgen! Geld interesseert mij niet en ook bij het overgrote deel van de parlementsleden is dit geen reden om het Parlement te verlaten. Integendeel, bij de meesten is het met spijt in het hart en is hun toekomst onzeker.

Meer dan de helft van de Vlaamse parlementsleden komt niet terug. Dat staat nu al vast.

Een schat van ervaring zal hierdoor verloren gaan in de parlementen. Is de kwaliteit van de democratie niet te meten aan de bekwaamheid van de parlementsleden om hun wetgevende en contolerende taak uit te oefenen? Hiermee wordt bij verkiezingen geen rekening gehouden. Het gaat enkel over de strijd tussen de kopstukken en partijvoorzitters. Modale parlementsleden zijn vaak maar kiesvee en pionnen op een schaakbord. De gemiddelde “levensduur” van een Vlaams parlementslid is vandaag teruggevallen tot 7 à 8 jaar . Dat zal na 25 mei nog verder dalen. Dit is verontrustend voor onze parlementaire democratie want mijn ervaring heeft geleerd dat het minstens twee legislaturen duurt eer je uw “metier” van parlementslid kent. Die tijd wordt niet gegund.  Hierdoor gaat de “countervailing power” van de parlementen teloor.

Op 25 mei zijn het PARLEMENTSsverkiezingen en geen boksmatch tussen de zgn. kopstukken. Geen enkel van hen heeft de ambitie om zijn rol te spelen in het Parlement maar ze mikken op regeringsfuncties, anderen zeggen openlijk dat ze hun functies in hun stad belangrijker vinden. Hopelijk kan ook hier het kiezersbedrog worden ontmaskerd.

Zaterdag was ik te gast bij BONUS in het ochtendprogramma op Radio1:

http://www.radio1.be/programmas/bonus/zonder-ervaring-verliest-het-parlement-aan-slagkracht

3de plaats Kamer

25Feb14

Zondagavond werden de lijsten van CD&V Vlaams Brabant officieël voorgesteld op een meeting in Leuven.

Zelf sta ik op de 3de plaats Kamer: de strijdplaats.

Bekijk de reportage hierover op Ringtv:

        (druk hiervoor op onderstaande balk)


http://www.ringtv.be/videos/cdv-stelt-verkiezingslijsten-voor#.Uww_H5WYbL8

Leegloop Vlaams Parlement

16Feb14

Nu de lijstvorming in zijn definitieve plooi valt in de politieke partijen is het opvallend hoeveel Parlementsleden het Vlaams halfrond zullen verlaten.
Dat Bart De Wever naar de Kamer gaat en Patrick Janssens geen kandidaat meer zal zijn is geen verlies. Beiden kwamen woensdagnamiddag toch maar op het knopje duwen om hun parlementaire wedde ( gekoppeld aan aanwezigheden bij de plenaire stemmingen) te vrijwaren.

Voor anderen gaat het meestal om een “gedwongen” verhuis.

In het bureau van het Vlaams Parlement zijn we met 7 van de 10 die zich verkiesbaar gaan stellen voor de Kamer en het Vlaams Parlement verlaten:

-Voor CD&V : Veerle Heeren (2de plaats Kamer Limburg) en Eric Van Rompuy ( 3de plaats Kamer Vlaams Brabant)
-Voor VLD : Dirk Van Mechelen ( 2de plaats Kamer Antwerpen)
-Voor Spa : Bart Martens (1ste opvolger Kamer Antwerpen)
-Voor Vlaams Belang : Filip Dewinter (1ste plaats Kamer Antwerpen) en Marijke Dillen (2de plaats Antwerpen Kamer)
-Voor LDD: Lode Vereeck ( 1ste opvolger Kamer VLD Limburg)

Ook gedegen Parlementsleden als Jan Penris, Griet Smaers, Veli Yüksel en Fatma Pehlivan moeten hun kans wagen op strijdplaatsen in de Kamer. Philippe Decoene, voorzitter van de Commissie Economie, stopt ermee en ook het lot van de voorzitter van de Commissie Economie Patricia Ceyssens is onduidelijk. Bureaulid Mia Devits zal geen kandidaat meer zijn en de ervaren Jan Laurys wordt enkel lijstduwer voor het Vlaams Parlement in Brabant. De Brusselaar Paul Delva verhuist na 7 jaar van het Vlaams Parlement naar het Brussels Parlement. Ook gewezen parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten, de bijzonder actieve(vnl. in Commissie welzijn) VLD’ster Vera Vanderborght en Chokri Mahassine stoppen ermee. Jan Rogiers krijgt de (onverkiesbare) vijfde plaats toegewezen in Oost-Vlaanderen en zal na 10 jaar wellicht tot zijn (en ook onze) grote spijt verdwijnen uit het Vlaamse halfrond. Bij Groen zijn smaakmakers als Mieke Vogels en Luckas Vandertaelen niet langer kandidaat bij de Vlaamse verkiezingen, een echte aderlating voor het Vlaams Parlement.
Sven Gatz, Frank Vandenbroucke en Ludo Sannen hadden vroeger al afscheid genomen.

Na 25 mei dreigt een echte verdere leegloop.

De jongste 10 jaar is het Vlaams Parlement reeds voor haast tweederde “vernieuwd”. Als de peilingen van het weekend zich bevestigen komt de N-VA met meer dan 40 parlementsleden (nu met 17) binnen en zal de ganse LDD-fractie verdwijnen.

Mijn ervaring is dat een Parlementslid 2 legislaturen nodig heeft om een echt tegengewicht te vormen voor de almachtige Regeringen en hun kabinetten. De “countervailing “ power van het Vlaams Parlement komt door die voortdurend wissels in het gedrang. Het vergt tijd om te wegen in het Parlement en dossierwreters hebben soms jaren nodig om uit te groeien tot een autorititeit t.a.v. Regeringen.
Op 25 mei worden PARLEMENTEN verkozen en geen Regeringen maar in de media en de politieke partijen zie ik enkel partijvoorzitters en ministers die de woordvoerders zijn. Op geen enkele manier komt het werk van de parlementsleden aan bod. Bij lijstvorming zijn ze blijkbaar enkel pionnen op het schaakbord. Nochtans wordt de kwaliteit van de democratie in hoge mate bepaald door de politieke en inhoudelijke sterkte van de parlementen. De provinciale kieskringen hebben de macht van de partijhoofdkwartieren op de lijstvorming doen toenemen.

Ik heb het Vlaams Parlement intens beleefd van 1985 tot vandaag. De persoonlijke kwaliteit van de Vlaamse parlementsleden is zeker niet verminderd maar velen kregen nooit de kans om te groeien.
Het zal een hele tijd duren vooraleer de politieke ervaring en know-how van vele parlementsleden, die het Vlaams Parlement op 25 mei noodgedwongen moeten verlaten, weer is opgebouwd.
De vervrouwelijking en verjonging zijn positief maar op zich geen garantie voor een betere en doelmatigere volksvertegenwoordiging. Maar komt het de partijhoofdkwartieren en ministers niet goed uit dat het Parlement niet meer zo zwaar doorweegt in de besluitvorming? Braafheid en volgzaamheid zijn geen parlementaire deugden. Om Rik Torfs (voor éénmaal te citeren) te citeren: “ parlementsleden moeten meer guts hebben.”

Op 25 mei zal ik weten of ik mijn parlementaire loopbaan kan verder zetten in de Kamer. Over mijn slogan heb ik nog niets beslist. “ Een strijder op de strijdplaats” of “ Een Parlementslid met guts”. Andere suggesties?

Ik kreeg ook mails van vrienden die vinden dat ik teveel Frank Sinatra citeer met “Let me try again” of “I did it my way”. Waarom niet Marva “Geef mij nog één kans, geef mij de laatse kans”? Of onze Frank Sinatra Will Tura: “ dit is de allerlaatste keer”.

Le Grand Oral

10Feb14

Député flamand, échevin à Zaventem, candidat à la Chambre (troisième effectif) le 25 mai prochain dans le Brabant flamand, Eric Van Rompuy, frère de Herman Van Rompuy, est une “figure” du CD&V. Il était l’invité du “Grand Oral RTBF-Le Soir” ce samedi 8 février à 13h15. Où il s’est démarqué nettement de la N-VA. Jusqu’à exclure de gouverner avec le parti de Bart De Wever s’il devait exiger que l’institutionnel fasse partie des négociations post-électorales.


Au “Grand Oral RTBF-Le Soir”, le député flamand CD&V, candidat à la Chambre, recale la N-VA, un parti qui veut détruire le pays, tout simplement, soutient-il. Extraits…

A la question: “Peut-on envisager une législature au fédéral avec la N-VA?”, Eric Van Rompuy répond: “S’ils mettent leur programme institutionnel sur la table, c’est inacceptable pour les francophones mais aussi pour nous, le CD&V, et pour les autres partis. Donc, l’exécution du confédéralisme tel qu’ils l’ont voté au congrès d’Anvers il y a une semaine, pour nous, c’est non.”

Clair. Plus encore… A la question: “La N-VA doit-elle mettre son programme institutionnel au frigo pendant 5 ans? A vous entendre, c’est le cas…”, Eric Van Rompuy affirme: “Oui! Kris Peeters l’a déjà dit, les discussions institutionnelles doivent se faire au Sénat, au nouveau Sénat des Régions et des Communautés, et sans engagement de résultat. Donc, pour nous, l’institutionnel, je ne dirai pas qu’il doit être mis au frigo comme vous dites, on peut en discuter au Sénat, mais cela sans engagement et, en tout cas, sans répercussions sur le fonctionnement du gouvernement.” Un gouvernement qui doit “se vouer au socio-économique”.

C’est bien la position du CD&V, pas celle d’Eric Van Rompuy en solo? “C’est la position de Wouter Beke, de Kris Peeters, de Pieter De Crem. Pour nous, il n’y a aucune discussion à ce sujet: on ne va pas commencer à négocier sur l’institutionnel.”

Pour Eric Van Rompuy, il faut mettre en oeuvre la sixième réforme de l’Etat, point.

Par ailleurs, Eric Van Rompuy reste prudent lorsqu’on lui demande si les chrétiens-démocrates flamands visent le “Seize”… “A l’heure actuelle, nous avons 17 députés sur 150 à la Chambre. Nous ne sommes pas en position de revendiquer le poste de Premier ministre, il faut être réalistes (…) Kris Peeters est candidat ministre-président en Flandre, mais au niveau fédéral, dire qu’on va diriger le pays et qu’on a un candidat Premier ministre avec 17 députés à la Chambre, c’est intellectuellement et politiquement difficilement envisageable.”

Eric Van Rompuy toujours, qui milita activement pour la scission de BHV, pour la réforme de l’Etat, pour l’autonomie flamande, croit-il que l’on pourra stabiliser durablement le pays? “Ce sera très difficile, les élections du 25 mai seront très importantes et si la N-VA est le plus grand parti et qu’elle est incontournable pour former un gouvernement fédéral… Cette fois, il faudra que les partis flamands du gouvernement fédéral aient une majorité dans leur groupe linguistique à la Chambre”. (NDLR: ce n’est pas le cas actuellement; CD&V, VLD et SP.A occupent ensemble 43 sièges sur les 88 dévolus aux partis flamands), c’est indispensable, sinon ce sera le blocage. Et je crois que l’on va de nouveau vers un blocage du pays…”

Par ailleurs, à propos cette fois du plan de survol de Bruxelles, contesté par Kris Peeters au motif qu’il défavoriserait le “noordrand”, la périphérie nord, majoritairement flamande, Eric Van Rompuy désapprouve, même si c’est du bout des lèvres, le recours au Conseil d’Etat de la part du ministre-président, qui risque de relancer la polémique à caractère communautaire à moins de quatre mois des élections… “Ce n’est pas aux magistrats du Conseil d’Etat de juger ce qu’il faut faire dans ce dossier…”.

Enfin, Eric Van Rompuy réagit aux informations publiées récemment par Jean Quatremer, journaliste du quotidien français Libération, ayant trait à la publication (qui remonterait à 2007) sur la page Facebook de son frère Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, d’un poème – “La Mouette” – de Cyriel Verschaeve, collaborateur notoire, condamné à mort par contumace à la Libération: “Herman aime beaucoup la poésie, c’est tout… Tout le monde sait que Herman est antinazi”. Pour autant, faut-il y voir un message à ceux qui, au nord, militent pour l’amnistie? Rien de tel, selon Eric Van Rompuy: “Quand les Flamands voient ça, que l’on montre du doigt Herman parce qu’il a repris un poème de Verschaeve, ils disent que c’est de nouveau les francophones qui n’acceptent pas qu’un poète flamand, et ce genre de choses… Soutenir que Herman puisse être associé au nazisme, c’est trop ridicule!”.

http://www.rtbf.be/video/detail_le-grand-oral-eric-van-rompuy?id=1892562

Verkiezingscampagne 2014

06Feb14

VERKIEZINGSCAMPAGNE 2014

VLAAMS-BRABANT - ERIC VAN ROMPUY - DERDE PLAATS KAMER CD&V


Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 verlaat Eric Van Rompuy, na 30 jaar, het Vlaams Parlement en komt op voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hij staat op de derde plaats.

Eric heeft geijverd voor de nieuwe kieskring Vlaams-Brabant na de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. In die nieuwe kieskring staat hij op de strijdplaats. In 2010 had CD&V in Vlaams-Brabant drie verkozenen. Met uw steun moet het haalbaar zijn Eric voor de Kamer te verkiezen.


EEN STRIJDER OP DE STRIJDPLAATS!


ERIC VAN ROMPUY is volgens de voorzitter van het Vlaams Parlement één van de actiefste en meest dynamische parlementsleden en dit al meer dan 30 jaar. Hij wil zijn werk kunnen voortzetten in de Kamer en CD&V ondersteunen in deze belangrijke verkiezingen.

In deze campagne zou Eric graag op uw steun rekenen.

Indien u wil meewerken aan de campagne, aarzel dan niet Eric te contacteren en te laten weten op welke wijze u hem wilt steunen:

GSM Eric: 0474/75.02.45

GSM medewerkers: 0472/88.81.35 (Marleen Demaegd) en 0495/58.16.75 (Herman Pelgrims).

Eric is ook bereikbaar op zijn e-mailadres: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Of op zijn thuisadres: Armendijlaan 37, 1933 Sterrebeek

U kunt ook terecht op zijn website: http://www.ericvanrompuy.be

HARTELIJK DANK VOOR UW BEREIDWILLIGE MEDEWERKING!

Eric Van Rompuy, 3de plaats Kamer

- 1 / 32 - volgende pagina

Recente artikels

Links

Categorieën

Maandelijks archief

Syndicatie