Over de auteur

Eric Van Rompuy

Schepen in Zaventem (2007-…) & Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (2014-…)

Deze week werd in de Commissie Financiën de begroting 2019 besproken. Ik kwam voor het eerst in de Kamercommissie tussen over de begroting 1985, nu 33 jaar geleden. Ik zei aan mijn jongere collega’s dat het overheidstekort toen 12%...
Gisterenavond was ik samen met Miet Smet en Inge Vervotte te gast op het nationaal congres van Jong CD&V in Brasschaat. De huidige voorzitter Sammy Mahdi vroeg ons in zijn Sammy’s late night show” terug te blikken op onze...
Vorige week verschenen de “ ANTI-MEMOIRES” van mijn broer Herman ( uitgeverij Amsterdam University Press-AUP  128 blz.) Het zijn geen typische mémoires zoals deze van W. Martens, L. Tindemans of J-L. Dehaene waarbij in detail en chronologisch wordt ingegaan...
In Zaventem is CD&V gestegen met 2% naar 14,5% en we hebben 1 zetel gewonnen (nu 4 zetels). Een mooi resultaat voor de jonge en vernieuwde ploeg met kopman Bart Dewandeleer (bijna 1000 voorkeurstemmen). Het brengt ons ook in...
Voor het eerst sinds 1982 ben ik geen kandidaat meer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik was 34 jaar gemeenteraadslid en 16 jaar schepen in Zaventem. Ik neem afscheid met pijn in het hart want ik heb mij steeds met veel...
In de Kamer pleitte ik, als voorzitter van de commissie Financiën, voor het behoud van het Monitoringcomité. De geloofwaardigheid van de begrotingspolitiek zal helemaal worden ondermijnd als dit Comité wordt afgeschaft zoals drie vice-premiers bepleiten. Hierdoor verliest het Parlement...
Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik heb het verslag van de heren Piedboeuf en Van Biesen over de bespreking van het voorliggend ontwerp bij mij. Wij hebben in de commissie een zeer grondige bespreking gehad. De heer...