Over de auteur

Eric Van Rompuy

Schepen in Zaventem (2007-…) & Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (2014-…)